Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Ахмет ІІІ і запорожці

Степан Руданський

Варіанти тексту

В літо тисяча шістсоте,

В літо теє боже,

Прийшла грамота Ахмета

В наше Запорожжя:

«Я султан, син Магомета,

Внук бога їдного,

Брат місяця-перекроя

І сонця самого,

Лицар сильний і могучий,

Краль над королями,

Воєвода всього світу

І цар над царями.

Цар столиці Цареграду

І цар Македону,

Треків, сербів, молдаванів

І цар Вавілону.

Цар Подолі, і Галича,

І славного Криму,

Цар Єгипту, і Ораби,

І цар Русалиму.

Сторож гробу в Русалимі

І вашого бога…

Християн усіх на світі

Смуток і підмога –

Кажу вам: усім козакам

Мені передатись,

А як ні, – добра від мене

Вам не сподіватись!»

Того ж року запорожці

Грамоту читали

І до вражого Ахмета

От що написали:

«Ти, султане, чортів сину,

Люципера брате,

Внуку гаспида самого

І чорте рогатий!

Такий рицарю, що дідько

Тебе об…ає,

А все військо твоє тілько

Г…но пожирає;

Стравнику ти цареградський,

Пивнику макдонський,

Свине грецька, молдаванська

Ковалю вавлонський!

Кате сербів і Подолі,

Папуго ти кримська,

Єгипетський ти свинарю,

Сово русалимська!

Ти – погана свинячая

Морда, не підмога,

І дурень ти, а не сторож

У нашого бога.

Не годен ти нас, хрещених,

І десь цілувати,

А не то, щоб Запорожжя

Під собою мати!

Ми землею і водою

Будем воюватись,

І тебе нам, бісів сину,

Нічого боятись.

Так тобі ми відвічаєм,

А року не знаєм,

Бо ми ваших календарів

В Січі не тримаєм.

Місяць наш – тепер на небі,

День – той самий, що у вас.

За цим словом, вражі турки,

Поцілуйте в с… нас!»

29 нюня [1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1892, ч. З, стор. 60. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 183 – 183, звор.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 301 – 303.