Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Kulbaczka

Степан Руданський

Надибає дівку ксьондз

Під вечірню пору.

Бере її у мішок,

Несе до кляштору.

Але прелат зупинив.

«Co to? – каже, – bracie?»

A kulbaczka! – каже той, –

Szanowny prelacie!

«A pojechać można mnie?»

A czemu ż nie można?

«Nieś że do mnie, bracie mój,

Nieś, duszo pobożna».

25 июня [1859].

Примітки

Вперше надруковано у виданні: «Твори Степана Руданського. Том III. У Львові, 1897», стор. 121 – 122. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 177.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 295.