Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Турецька кара

Степан Руданський

Взяли турки козака,

На смерть засудили,

Межи ноги йому кіл

Довгий заложили,

Та й довбнею і женуть,

А той тілько каже:

«Та бий рівно, коли б’єш,

Не милися, враже!»

13 окт[ября 1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1894, ч. 8, стор. 180. Подається за автографом «Співомовки 1859 – 1860», стор. 3. У автографі текст закреслено невідомою рукою. Відновлено І. Франком.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 305.