Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Prosie się

Степан Руданський

Розгулявся собі німець,

Зачав їсти, пити.

Далі слугу закликає,

Свиню каже вбити.

А свиня лиш поросилась,

Жаль було творіння.

Слуга й каже: «Szkoda, panie!

Bo prosie się świnia!»

Але німець підхопився,

Надувся, як рябець:

Co to, – каже, – że się prosie?

Zęby płakał, zabić!

22 июня [1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1894, ч. 1, стор. 9, з датою «1860». Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 161, звор., і «Співомовки 1861», стор. 48. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

В автографі 1861 р. є різночитання і авторський переклад польського тексту.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 278.