Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Przywitanie

Степан Руданський

Варіанти тексту

Захтіли брацішки

Біскупа вітати,

Сказали їдному

Привіт написати.

Але той, сірома,

Хоч бери на муки,

І пюра не вміє

Узяти у руки.

І ходить, сумує,

Не вип’є, не ляже,

Аж їден брацішок

Раз до нього й каже:

«Чого так сумуєш?

Не журися, брате!

Як приїде біскуп –

Мені давай знати!»

Приїжджає біскуп,

Брацішок до того;

А той, як на збитки,

Не писав нічого.

«Zmiłuj się, mój bracie!

Bo cię pan bóg skarze!»

А той собі чарку:

«Wszystko będzie! – каже. –

Ty staniesz do mowy,

Ja siądę w zaciszku,

Co ja będę mówić,

I ty mów, braciszku!»

Стає той до мови,

А той заховався.

Коли чує – шелеп

В костьолі піднявся.

Та й питає того:

«A już, – каже, – przyszedł?»

А той до біскупа:

«A już, – каже, – przyszedł?»

Той, бідняка, з серцем,

І жалем, і сміхом:

«Cicho», – йому каже,

А той собі: «Cicho!»

Той тоді озвався:

«Jaki że ty dureń!»

А той до біскупа:

«Jaki że ty dureń!»

25 июня [1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1895, ч. 10, стор. 191. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 175 – 176.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 292 – 293.