Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Порошки

Степан Руданський

Варіанти тексту

Заслаб мужик на живіт,

А дідич лічити:

Дає йому порошки

Та й каже зажити.

А той щоби порошки

Випити з водою,

Нюхнув тільки разів п’ять

Та й сидить совою.

Пересидів цілий день,

Як рукою знялось.

Рано дідич запитав:

«А як тобі спалось?»

– Добре спалось, пане мій,

Спасибі вам, пане!

«А порошки всі зажив?»

– Всі винюхав, пане!

«Подякуй же, – каже пан, –

Дідуньові свому!»

А сам тілько засміявсь!

Та й пішов додому.

23 июня [1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1894, ч. 10, стор. 227. Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 167 – 167, звор.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 284.