Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Дивний бик

Степан Руданський

Варіанти тексту

Видить мужик у жидка

Невеличкого бичка

Під шклом в образочку.

А цікавий був мужик.

– Що то, – каже, – в вас за бик

Висить на кілочку?

Мошко й каже: – Вір не вір,

А на світі є сім гір

Без зими і літа.

Там трава висока є,

І там бик такий жиє

Від початку світа.

І той бик собі за день

Всю траву таку упень

На горах спасає.

А вночі – то божа річ –

Вся трава йому за ніч

Знову виростає.

– Де вам, Мошку, такий бик! –

Обзивається мужик. –

Трудно віру мати!

Він давно би по сей час

Міг не тілько, кажу, вас, –

Але й світ зас…ти!

27 июня [1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1896, ч. 23, стор. 446. Автографів два: «Співомовки 1857 – 1859», стор. 180 – 180, звор., і «Співомовки 1861», стор. 61 – 62. Подається за автографом 1857 – 1859 рр.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 296.