Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Wody!

Степан Руданський

Одягнувся німець паном,

Та грошей не має.

Ходить, бідний, по Варшаві,

З голоду вмліває.

Ходить, свище. Далі чує –

Десь музики грають,

Німець ближче, поглядає –

Аж пани гуляють.

«Зайду, – каже, – подивлюся!

Входить до покою;

Але тілько бідний німець

За поріг ногою, –

Його в танець і втягнули…

Що робити з горя?

Хоч голоден, як собака,

Танцює, небора.

Протанцював разів кілька –

Нема відпочинку:

То та піде німця просить,

То та на годинку…

Ізнемігся бідний німець,

Підкосились ноги;

І як раптом повернувся –

Гу-гуп до підлоги!

Засміялись пани зразу,

Разом заплескали,

Далі бачать, що не жарти:

«Wody!» – закричали.

Але німець із підлоги: –

Nie trzeba! Nie trzeba!

Nie trzeba mnie, – каже, – wody,

A kawałek chlieba!

22 июня [1859].

Примітки

Вперше надруковано в ж. «Зоря», 1893, ч. 16, стор. 313, з датою «1860». Подається за автографом «Співомовки 1857 – 1859», стор. 161, звор. – 162, звор.

Подається за виданням: Степан Руданський. Твори в 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1972 р., т. 1, с. 279 – 280.