Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ

14 – 30 жовтня 1921 року

Документи і матеріали

Київ – Львів 1999

У збірнику вперше публікуються протоколи засідань, канони і ухвали Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ 1921 р.

Для істориків, архівістів, реяігіонавців, викладачів вузі», студентів, цікавиться історією Церкви в Україні

Редакційна колегія: С. М. Плохій, П. С. Сохань (голова), Л. В. Яковлєва

Упорядники: Г. М. Михайличенко, Л. Б. Пилявець, І. М. Преловська