Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Подорож Єлисаветградською провінцією
1774 року

Гільденштедт Й.

Гільденштедт Йоган-Антон. Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 року / Упорядник Пивовар А.В. – К.: Академперіодика, 2005. – 48 с.

У виданні представлено цілісний варіант перекладу щоденникових записів академіка Санкт-Петербурзької Академії наук Й.Гільденштедта під час подорожі Єлисаветградською провінцією тогочасної Новоросійської губернії навесні 1774 року («Reiser durch Russland», Bd. 2, 1791), опублікований за німецькомовним виданням праць дослідника у 1889 році єлисаветградським істориком В.Ястребовим на сторінках газети "Єлисаветградський вісник".

Для істориків, географів, етнографів, краєзнавців.