Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Фонд Херсонської духовної консисторії

Пивовар А. В., Ковтун М. В.

Обкладинка книги

Фонд Херсонської духовної консисторії: відомості про метричні записи 1780-1812 років / Авт.-упор.: А.В. Пивовар, М.В. Ковтун. – К.: Академперіодика, 2008. – 312 с.

У виданні представлено відомості про корпус документів з метричними записами приходів 1780-1812 років, що зберігаються у фонді Херсонської духовної консисторії Державного архіву Одеської області.

Видання розраховане на істориків, філологів, краєзнавців, фахівців у галузі історичної демографії, джерелознавства та генеалогічних досліджень, всіх, хто цікавиться історією правобережних областей Південної України, Придністров’я та ряду суміжних територій Поділля, Полтавщини, колишньої Таврійської області.

Передмова

1. Відомості про метричні книги приходів у повітах Новоросійської губернії 1780-1783 років

2. Відомості про метричні книги приходів у повітах Катеринославського намісництва і Таврійської області 1784-1794 років

3. Відомості про метричні книги приходів у повітах Вознесенського та Катеринославського намісництв 1795-1797 років

4. Відомості про метричні книги приходів у повітах Новоросійської губернії 1798-1802 років

5. Відомості про метричні книги приходів у повітах Херсонської губернії 1803 – 1806 років

6. Відомості про метричні книги приходів у повітах Херсонської губернії 1807-1812 років

Додатки