Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Алфавіти поселень «київських» повітів Вознесенського намісництва 1796 року

Пивовар А.В.

Алфавіти поселень «київських» повітів Вознесенського намісництва 1796 року / Авт.-упор.: А.В.Пивовар. – К.: Академперіодика, 2011. – 92 с.

Схематичне зображення «київських»…

Схематичне зображення «київських» повітів Вознесенського намісництва за картою з атласу Російської імперії 1796 року.

Автор-упорядник: А.В.Пивовар

Науковий консультант: д.і.н. Д.С.Вирський

Переклад з латини та редагування: Р.С.Захарченко

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Державного архіву Миколаївської області (протокол №2 від 15.03.2011)

Рецензент: к.і.н. Л.Л.Левченко

У виданні відтворено зміст алфавітів поселень Уманського, Черкаського, Чигиринського і Катеринопольського повітів Вознесенського намісництва за матеріалами архівної справи Вознесенської палати цивільного суду, що зберігається у фондах Державного архіву Миколаївської області. Крім того, додано тогочасні відомості про поселення за переписами єврейських кагалів, реєстрами православних церков та описами римо-католицьких костелів, а також відповідні картографічні джерела.

Видання розраховане на істориків, джерелознавців, всіх, хто цікавиться формуванням складу Київської та суміжних губерній.