Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Алфавіти поселень «київських» повітів Вознесенського намісництва 1796 року

Пивовар А.В.

Алфавіти поселень «київських» повітів Вознесенського намісництва 1796 року / Авт.-упор.: А.В.Пивовар. – К.: Академперіодика, 2011. – 92 с.

Схематичне зображення «київських»…

Схематичне зображення «київських» повітів Вознесенського намісництва за картою з атласу Російської імперії 1796 року.

Автор-упорядник: А.В.Пивовар

Науковий консультант: д.і.н. Д.С.Вирський

Переклад з латини та редагування: Р.С.Захарченко

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Державного архіву Миколаївської області (протокол №2 від 15.03.2011)

Рецензент: к.і.н. Л.Л.Левченко

У виданні відтворено зміст алфавітів поселень Уманського, Черкаського, Чигиринського і Катеринопольського повітів Вознесенського намісництва за матеріалами архівної справи Вознесенської палати цивільного суду, що зберігається у фондах Державного архіву Миколаївської області. Крім того, додано тогочасні відомості про поселення за переписами єврейських кагалів, реєстрами православних церков та описами римо-католицьких костелів, а також відповідні картографічні джерела.

Видання розраховане на істориків, джерелознавців, всіх, хто цікавиться формуванням складу Київської та суміжних губерній.

Передмова

1. Відомості щодо Уманського повіту

2. Відомості щодо Черкаського повіту

3. Відомості щодо Чигиринського повіту

4. Відомості щодо Катеринопольського повіту

Додатки