Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Кременецький земський суд

Описи актових книг

Київ – 1959

Звертаємо увагу, що багато документів в описах мають подвійне датування. Перша йде дата складання самого документу, а другою (через /) – дата внесення його до актової книги. В другій даті рік ніколи не подається – він співпадає з роком книги; в першій даті рік подається тільки в тому випадку, коли він не співпадає з роком запису до книги.

Деякі великі за обсягом книги розділені в нашому е-перевиданні на частини, які відповідають каденціям (рочкам) земського суду.