Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Карти і плани в джерелознавчих студіях
Лідії Пономаренко

Обкладинка книги

Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описом картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / упор.: А.В.Пивовар – К.: Академперіодика, 2012. – 668 с.

Упорядник: Пивовар А.В.

Науковий консультант: д.і.н. Боряк Г.В.

Рецензент: д.г.н. Соса Р.І.

У виданні представлено описи картографічних фондів Інституту рукопису Наукової бібліотеки імені В.І.Вернадського та історичних карт і планів стосовно території України у російських архівних та рукописних зібраннях.

Видання розраховане на фахівців у галузі джерелознавства та історії картографії.

На обкладинці – фрагмент карти нової Української лінії 1750 року в районі річки Білої, де згодом постало місто Алчевськ.