Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Карти і плани в джерелознавчих студіях
Лідії Пономаренко

Обкладинка книги

Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описом картографічних джерел Інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / упор.: А.В.Пивовар – К.: Академперіодика, 2012. – 668 с.

Упорядник: Пивовар А.В.

Науковий консультант: д.і.н. Боряк Г.В.

Рецензент: д.г.н. Соса Р.І.

У виданні представлено описи картографічних фондів Інституту рукопису Наукової бібліотеки імені В.І.Вернадського та історичних карт і планів стосовно території України у російських архівних та рукописних зібраннях.

Видання розраховане на фахівців у галузі джерелознавства та історії картографії.

На обкладинці – фрагмент карти нової Української лінії 1750 року в районі річки Білої, де згодом постало місто Алчевськ.

Передмова

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Російський державний архів давніх актів, м.Москва

Російський державний історичний архів, м.Санкт-Петербург

Російський державний військово-історичний архів, м.Москва

Російський державний архів військово-морського флоту, м.Санкт-Петербург

Санкт-Петербурзький філіал Архіву Російської Академії наук

Російська національна бібліотека, м.Санкт-Петербург

Рукописний відділ Бібліотеки Російської Академії наук, м.Санкт-Петербург

Відділ картографії Російського географічного товариства, м.Санкт-Петербург

Російська державна бібліотека, м.Москва

Державний історичний музей, м.Москва

Додатки