Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року

Пивовар А.В.

Бібліографічний опис паперової версії видання: Пивовар А.В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року. – К.: Академперіодика, 2009. – 91 с.

Науковий редактор: Д.С. Вирський

У виданні представлено відомості про поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року, що зберігаються у фонді Херсонської губернської креслярні Державного архіву Херсонської області.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, фахівців у галузі історичної демографії та джерелознавства, всіх, хто цікавиться історією правобережних областей Південної України.

Олександрійський повіт Херсонський повіт Бобринецький повіт Ананьївський повіт Одеський повіт