Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921)

Обкладинка книги Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – 796 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

(Протокол № 6 від 30 червня 2016 року)

Упорядник, автор передмови: Валентин Кавунник

Літературна редакція: Лариса Білик

Переклад з французької та редагування: Георгій Потульницький

Переклад з німецької та редагування: Дмитро Бурім

Переклад з англійської та редагування: Богдан Гирич

Переклад з російської та редагування: Лариса Білик

ПОДЯКА

Дослідження та друк здійснено за фінансування Канадського інституту українських студій (Canadian Institute of Ukrainian Studies) та Фонду Стефанії Букачевської-Пастушенко (Stephania Bukachevska-Pastushenko Archival Fund). Дякую за сприяння у підготовці видання керівництву і працівникам Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та Державної наукової архівної бібліотеки. Особливу подяку висловлюю доктору історичних наук Ігорю Гиричу, доктору історичних наук Василеві Даниленку, доктору історичних наук Валентині Піскун за допомогу у вивченні історії Української Народної Республіки.

У збірнику друкуються раніше не публіковані дипломатичні документи з архіву Канцелярії міністра та Департаменту чужоземних зносин Міністерства закордонних справ УНР, в яких визначено зовнішню політику УНР: узагальнювальний огляд міжнародного становища УНР, ноти (до Росії, Польщі, Антанти та інших держав), обіжники (у справі взаємин із Росією, Польщею та Добровольчою армією). Упорядковано звіти (справоздання), листи та ноти керівників: Делегації УНР на Мирну конференцію в Парижі, конференцію Балтійських держав, на Мирну конференцію в Ризі, до Ліги Націй; Місій УНР до Франції, Великої Британії, Швейцарії, Румунії, Польщі, Латвії, Данії, Голландії та Бельгії; Посольств УНР в Австрії, Туреччині та Німеччині.

Presented in this collection are the previously unpublished diplomatic documents from the archives of the Ministry of Foreign Affairs of the Ukrainian National Republic. The aforementioned documents determined the foreign policy of the republic, such as the generalized overview of the international standing of the Ukrainian National Republic, notes addressed to Russia, Poland and other States, and circulars on state of relations with Russia, Poland and the Volunteer army. The reports, letters and leaders' notes have also been arranged and include: Ukrainian National Republic’s delegations to the Paris peace conference, the conference of the Baltic States, the League of Nations, the Riga Peace Conference, as well as the republic's missions to France, Great Britain, Switzerland, Romania, Poland, Latvia, Denmark, Holland and Belgium, and Ukrainian National Republic’s embassies in Austria, Turkey and Germany.

Повний текст доступний також на сайтах:

Повний текст (PDF, 3.2 Mb)

Повний текст (PDF, 3.2 Mb)

Повний текст (PDF, 3.2 Mb)