Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Поселення задніпрських місць
до утворення Нової Сербії

Пивовар А.В.

Бібліографічний опис книги: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р. – 336 с.

У виданні представлено корпус документів, що відображають стан правобережних володінь або Задніпрських місць Миргородського і Полтавського полків Гетьманщини (склад поселень, реєстри жителів, сотенний та церковний устрій, описи землеволодінь та прав власності на задніпрські грунти) до утворення на цій території Нової Сербії та Слобідського козачого поселення, напрями переселення жителів, інші сторони життя краю в один із найбільш цікавих, але маловідомих періодів його ранньої історії до середини ХVІІІ століття.

Видання розраховане на істориків, філологів, краєзнавців, всіх, кого цікавить далеке минуле сучасної Кіровоградщини, суміжних районів Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей України.

Наукові редактори:

лауреат премії імені Панаса Мирного А.Т. Лата;

кандидат історичних наук П.Д. Овчаренко.

Розміщення видання на сторінках сайту потребувало певної перекомпоновки окремих табличних та інших структурованих матеріалів роботи з повним збереженням їх інформаційної складової. З оригінальним текстом книги бажаючі мають можливість ознайомитись в основних центральних та регіональних наукових бібліотеках України. (Шифр зберігання книги в : СО25289. Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)46-2,01. ISBN 996-8002-59-8). Книга надійшла також до бібліотечних зібрань центральних архівів м. Києва, Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки та .

Зміст (зі сторінками книги) :

Передмова 3
І. Відомості про склад задніпрських поселень Миргородського і Полтавського полків 1752 року 7
1. Опис задніпрських поселень Миргородського полку 1752 року з короткою історичною довідкою про етапи заселення краю 7
2. Витяг з підсумкових даних про задніпрські поселення Миргородського полку, переданих графу Олексію Розумовському у Санкт-Петербурзі в листопаді 1752 року 11
3. Відомості Кременчуцької сотні до опису задніпрських поселень Миргородського полку 1752 року 12
4. Відомості Потоцької сотні до опису задніпрських поселень Миргородського полку 1752 року 19
5. Відомості Келебердянської та Переволочанської сотень до опису задніпрських поселень Полтавського полку 1752 року 20
6. Підсумкова відомість 1752 року про склад задніпрських жителів Келебердянської і Переволочанської сотень Полтавського полку 36
7. Копія карти задніпрських місць Келебердянської і Переволочанської сотень Полтавського полку 1752 року 38
8. Відомості Орлянської сотні 1752 року до опису задніпрських поселень Полтавського полку 39
9. Узагальнюючі відомості про кількість дворів у задніпрських поселеннях Полтавського полку 1752 року 41
10. Поіменні відомості про жителів задніпрських поселень Миргородського полку за матеріалами жовтневої ревізії 1752 року 42
11. Відомості про жилі та приїзджі двори старшини та інших чинів у придніпровських сотнях Миргородського полку за ревізією 1752 року 110
12. Загальні відомості про задніпрські поселення Миргородського полку за ревізією на кінець 1752 року 111
13. Карта сотенного поділу території Задніпрських місць Гетьманщини на початок 50-х років ХVІІІ століття 116
14. Відомості про церковний устрій задніпрських поселень до утворення Нової Сербії 117
IІ. Описи землеволодінь та документи з прав власності на задніпрські грунти 120
15. Опис документів з прав власності на задніпрські грунти Миргородського полку 1752 року 120
16. Витяг з підрахунків кількості урядових грамот і купчих записів на землеволодіння Миргородського полку за Дніпром, які передано графу О.Розумовському в Санкт-Петербурзі 29 листопада 1752 року 131
17. Донесення архангелогородського сотника від 28 лютого 1752 року з описом землеволодінь Архангелогородської сотні Миргородського полку 132
18. Опис землеволодінь за копіями купчих та інших актів задніпрських сотень Полтавського полку 1752 року 136
19. Опис задніпрських поселень та землеволодінь Орлянської сотні за відомістю від 21 березня 1752 року 138
20. Духовний заповіт 1650 року обозного Війська Запорозького Івана Тихоновича Волевача, посвідчений рукою Богдана Хмельницького 139
21. Підтвердження 1735 року від вдови гетьмана Данила Апостола миргородському полковому осавулу Антону Волевачу на задніпрські грунти 140
22. Запис уряду Власівської сотні від 9 березня 1690 року щодо прав Шульганя на пасіку Богдана Хмельницького в Чорному лісі 140
23. Купча 1691 року келебердянського жителя Мартина Бондаря на грунт в Чичаку коло села Дереївки 141
24. Купчий запис уряду Власівської сотні від 24 серпня 1698 року на продаж інокенею Єлизаветою пасіки Якова Сірого в Чорному лісі 141
25. Копії документів з прав власності за Дніпром з родинних паперів Устимовичів (Сахненків) 141
26. Підтверджуючий запис Прилуцького магістрату Андрію Горленку на продаж у 1703 році його батькові пасіки у Великому лісі за Дніпром 143
27. Копія універсалу миргородського полковника Данила Апостола 1707 року, наданого Андрію Білецькому та Ігнату Пугаченку на володіння лісними стінками при Майдуровій долині 143
28. Купчий запис 1714 року жителю кременчуцькому Дмитру Левченку на лісову стінку в урочищі при Володковій долині 143
29. Купчий запис 1719 року з уряду Кременчуцької сотні на лісову стінку у вершині Майдурової долини стрільцю куреня полковницького Яремі Плічку 144
30. Купчий запис 1739 року потоцького жителя Івана Гонтаренка на продаж батьківського грунту на тій стороні Дніпра своєму брату, Микиті Гонтару 144
31. Купчий запис Власівської сотні 1736 року на продаж хутора Олекси Довгого на Малому Інгульці Федору Москову 145
32. Посвідчувальний лист 1739 року колишньому кременчуцькому сотнику Матвію Чередничку на його володіння під Кременчуком та за Дніпром 145
33. Опис 1741 року задніпрських землеволодінь Потоцької сотні з підтвердженням старожилих козаків і сотенних старшин 146
34. Опис 1744 року задніпрських поселень, земельних та інших володінь Миргородського полку за їх власниками 148
35. Реєстр пасік у лісах Чорному і Чуті, доданий до опису прав на задніпрські грунти Миргородського полку 1744 року 155
36. Опис 1744 року купчих та інших документів з прав власності на задніпрські грунти Миргородського полку 157
37. Описи Задніпрських місць 1745 року, представлені в Сенат при рапорті підполковника Данила де Боскета від 9 січня 1752 року 168
38. Карта Задніпрських місць Данила де Боскета 1745 року та її опис 186
IІІ. Справа про повернення спадкоємних володінь Данила Апостола під Криловом 190
39. Витяг до доповіді гетьману Кирилу Розумовському та опис справи про передачу у 1752 році містечка Крилова у спадкоємне володіння лубенського полковника Петра Апостола 190
40. Донесення 1752 року гетьману К.Розумовському лубенського полковника П.Апостола у зв’язку з повільним ходом передачі грунтів під Криловом у його володіння 207
41. Донесення миргородського полковника Федора Остроградського 1752 року гетьману К.Розумовському з пропозиціями по вирішенню справи про передачу грунтів під Криловом у володіння П.Апостола 209
42. Клопотання власівського сотника Прокопа Майбороди 1752 року на ім’я гетьмана К.Розумовського у зв’язку з указом про передачу грунтів під Криловом у володіння лубенського полковника П.Апостола 210
43. Клопотання власівського козака Івана Бабича на ім’я гетьмана К.Розумовського у зв’язку з указом про передачу грунтів під Криловом у володіння П.Апостола 212
44. Звернення старшини і козаків Власівської сотні до гетьмана К.Розумовського у зв’язку з указом про передачу грунтів під Криловом у володіння П.Апостола 212
IV. Відомості про переселення жителів у зв’язку з утворенням Нової Сербії 214
45. Карта Нової Сербії 1752 року з планом розміщення перших рот Новосербського військового поселення 214
46. Рапорт миргородського полковника Ф.Остроградського 1753 року про розміщення новосербських шанців на території Цибулівської сотні 217
47. Реєстр 1753 року місць розташування та назв новоутворених шанців Гусарського і Пандурського полків Нової Сербії 218
48. Відомості 1753 року про вихід жителів з задніпрських поселень Власівської сотні 219
49. Відомості 1753 року про вихід жителів з поселень Криловської сотні 219
50. Відомості 1753 року про вихід жителів з поселень Цибулівської сотні 223
51. Відомості про жителів Криловської сотні, які у 1753 році перейшли на житло в Кодак та інші Запорозькі місця 225
52. Рапорт Генеральної військової канцелярії гетьману К.Розумовському від 12 жовтня 1753 року щодо реакції задніпрських сотень на указ про відведення території для поселення жителів за прикладом слобідських полків 226
53. Рапорт архангелогородського сотника від 20 листопада 1753 року про перехід жителів на нове поселення 226
54. Відомості Криловської сотні на кінець 1753 року про переселенські наміри жителів після виходу указу про відведення території для поселення на південь від новосербського кордону 227
55. Відомості Кременчуцької сотні, складені у січні 1754 року, про наміри переходу жителів на нове поселення чи повернення назад за Дніпро 232
56. Відомості про бажаючих перейти на поселення чи повернутись за Дніпро, надіслані генерал-майором І.Глєбовим в Сенат на початку 1754 року 236
57. Указ генерал-майора І.Глєбова від 24 лютого 1754 року з дозволом значковому товаришу Хомі Лиху на заселення слободи при річці Омельничку 237
58. Витяг з відомостей, представлених в Сенат при рапорті генерал-майора І.Хорвата від 1 грудня 1754 року про національний склад військових та інших новоприбулих поселян у полках Нової Сербії 240
59. Витяг з донесення Коша Запорозького 1755 року в Київську губернську канцелярiю про хутори жителів Слобідського козачого полку, поселені у межах запорозьких володінь 240
60. Відомості 1758 року про жителів Миргородського полку, які перейшли на житло в поселення Нової Сербії та Слобідського козачого полку 241
V. Інші документи з історії Задніпрського краю початку та середини ХVІІІ століття 245
61. Універсал гетьмана І.Скоропадського 1711 року про переведення жителів Задніпрського краю в лівобережні сотні Миргородського полку 245
62. Прохання гетьмана Д.Апостола 1728 року про повернення в межі Російської держави задніпрських територій Миргородського полку 245
63. Копія опису Задніпрських місць 1732 року та доданого реєстру млинів, складених генерал-квартирмейстром Карлом фон Штофелем 246
64. Опис руху російських військ від Мішуриного Рогу до Бугу при поході на Очаків у 1737 році 248
65. Витяг з опису Задніпрських місць 1740 року при розмежуванні кордонів з Польщею 249
66. Відомості з архіву Святого Синоду про спалення поляками у 1740 році двох церков у Криловській слободі за Дніпром 250
67. Указ Генеральної військової канцелярії 1740 року миргородському полковнику з дозволом на повернення жителів в Задніпрські місця 250
68. Витяг з реєстру Миргородського полку 1741 року про складання присяги імператриці Єлизаветі в Потоцькій, Кременчуцькій і Власівській сотнях з відомостями про козаків, які перебували за домашніми промислами за Дніпром 251
69. Звернення 1742 року миргородського полковника В.Капніста до імператриці з проханням поновити сотенне правління у Криловській слободі 257
70. Територія Задніпрських місць на фрагменті Генеральної карти від Києва по Дніпру 1743 року 259
71. Витяг з відповіді миргородського полковника В.Капніста 1745 року на скарги запорожців про зайняття їхніх земель на Малому Інгульцю 260
72. Відомості про задніпрські поселення Миргородського полку з донесення капітана Абакумова 1746 року в Комісію економії описних маєтностей 261
73. Відомості про задніпрські поселення Миргородського полку з донесення в Комісію економії описних маєтностей І.Цибулевського 1748 року 262
74. Донесення 1748 року поручика Івана Котляревського в Комісію економії описних маєтностей щодо з’ясування правомірності землеволодінь канцеляриста Тройницького в Буянському урочищі 262
75. Підсумкові відомості придніпровських сотень Полтавського полку за ревізією 1748 року з інформацією про склад поселень за Дніпром 264
76. Відомості про кількість жителів та чисельний склад дворів у задніпрських поселеннях Миргородського полку за сповідальними розписами церков Криловської хрестової намістії 1748 року 266
77. Витяг з Іменної книги Криловської хрестової намістіі про склад дворів в приходах одинадцяти церков за квітневою ревізією 1750 року 268
78. Відомості про загальну чисельність дворів і бездвірних хат у приходах церков Криловської хрестової намістії за ревізією 1750 року 277
79. Відомості про кількість шлюбів у церковних приходах Криловської протопопії 1752 року 279
80. Клопотання жителів сіл Дереївки і Порохнявців 1752 року про призначення священика та відкриття церкви (останньої церкви Задніпрських місць) 280
81. Донесення цибулівськоко сотника Д.Байрака 1753 року стосовно конфлікту з командою сербських військовопоселенців. 281
82. Витяг з рапорту 1753 року про склад форпостів для боротьби з гайдамаками на Криловській дистанції російсько-польського кордону 282
83. Відомості про зміни в кількості оподатковуваних дворів у задніпрських поселеннях за реєстрами Миргородського полку, отриманими Генеральною військовою канцелярією 27 квітня 1752 року і 14 липня 1753 року. 283
84. Відомості про оподатковувані двори в придніпровських сотнях Полтавського полку за даними квітневої та жовтневої ревізій 1753 року 285
85. Відомості про задніпрські села Полтавського полку за ревізією 1753 року 287
86. Донесення криловського протопопа С.Петрова київському митрополиту Т.Щербацькому наприкінці 1754 року з повідомленням про обезлюднення церковних приходів 289
87. Нова Сербія і Слобідське козаче поселення на картографічних зображеннях другої половини 50-х – початку 60-х років ХVІІІ століття 290
Додатки 303
Тлумачення окремих рідковживаних і застарілих слів 303
Перелік архівних установ, їх умовних позначень та використаних фондів 303
Список основних літературних джерел, на які є посилання у роботі 304
Умовні скорочення 304
Географічний покажчик 305
слободи, хутори, пасіки, земельні та інші володіння за їх власниками 321
церкви і монастирі, які згадуються у документах 330
Перелік картографічних зображень, приведених у виданні 331
Про автора 332