Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Козацька Україна ХVІ – ХVІІІ ст.
очима французьких сучасників

Луняк Є.

Хрестоматія

Ніжин – 2013

Рекомендовано до друку Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 3 від 7 листопада 2013 р.)

Рецензенти:

Казьмирчук Григорій Дмитрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кривошея Володимир Володимирович – доктор історичних наук, професор, перший заступник директора Українського інституту національної пам’яті

Лепявко Сергій Анатолійович – доктор історичних наук, професор кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Луняк Євген Козацька Україна ХVІ-ХVІІІ ст. очима французьких сучасників : хрестоматія / Є. М. Луняк – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 508 с.

Книга Євгена Луняка являє собою збірку перекладів уривків з творів французьких авторів ХVІ-ХVІІІ ст., присвячених Україні. Це свідчення військових, дипломатів, місіонерів, значна частина яких особисто відвідала українські землі й мала безпосередні контакти з місцевим населенням і, насамперед, з козаками. Яскравий феномен козацтва породив в Європі ототожнення території нашої держави з «країною козаків».

Книга, безумовно, матиме цікавість не лише для науковців-істориків, але й для викладачів, студентів і всіх тих, кому не байдуже минуле України й Франції та історичні взаємини між цими країнами.

Світлій пам’яті видатного костомаровознавця Юрія Анатолійовича Пінчука автор присвячує цей твір