Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки

Київ Академперіодика 2014

Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівкаи / упор.: О.В.Грабовий, А.В.Пивовар – К.: Академперіодика, 2014. – 306 с.

Упорядники: О.В. Грабовий – опрацювання документів; А.В. Пивовар – передмова, загальна редакція.

Науковий редактор: канд. іст. наук Білоусова Л.Г.

Консультанти: капітан 1-го рангу, канд. військ. наук Пивовар Г.В. (м. Санкт-Петербург); Пєший О.І. (м. Одеса).

Рецензент: ст. наук. співр. Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, член Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників Шляховий К.В.

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Державного архіву Одеської області (протокол № 3 від 04.04.2014)

У виданні представлено корпус документів з історії товариств вільних матросів Новоросійського краю, ревізькі книги, свідоцтва про поранення та патенти вільних матросів сіл Дереївки і Куцеволівки Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії, описи їх межового плану та відповідної ділянки Дніпра.

Видання розраховане на фахівців у галузі джерелознавства та всіх, хто цікавиться історією вільних матросів на території краю.

Перша сторінка обкладинки Остання сторінка обкладинки
На першій сторінці обкладинки – відбиток печатки Дереївського товариства вільних матросів та стилізоване зображення флагманського корабля Чорноморського флоту "Імператриця Марія". На звороті – зображення пам’ятника у селі Куцеволівці померлим тут від ран захисникам Севастополя під час війни 1853-1856 років та розсип гудзиків вільних матросів, віднайдених місцевими жителями села Дереївки.

Пам’яті односельчан присвячується

Передмова

1. Відомості 1833-1846 років з початкової історії матроських товариств на території Новоросійського краю

2. Ревізькі книги (казки) вільних матросів сіл Дереївки і Куцеволівки1858 року

3. Медичні свідоцтва про рани вільних матросів сіл Дереївки і Куцеволівки із справи 1862 року

4. Патенти вільних матросів сіл Дереївки і Куцеволівки із справи 1866 року

5. Дещо з переписки про набір вільних матросів на службу із справ статського радника Є.Турчанинова 1860-1870-х років

Додатки