Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Метрична книга двох приходів: слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років

Жахалова Н. В.

Обкладинка книги

До 250-річчя заснування села Попельнастого

Київ «Академперіодика» 2011

Автор-упорядник: Н.В.Жахалова

Науковий консультант: заслужений економіст України, лауреат премії ім. В.Ястребова, к.е.н. А.В. Пивовар

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Державного архіву Дніпропетровської області (протокол №1 від 14.02.2011)

Рецензент: зав. відділом інформації та використання документів Н.Л. Юзбашева.

У виданні відтворено зміст однієї з найбільш давніх метричних книг Новоросійського краю, виданої 1770 року до Буянської Іоаннобогословської церкви. Книга, що зберігається у фондах Державного архіву Дніпропетровської області, містить також записи, які продовжувалися і після перенесення церкви до слободи Попельнастої. Додано також значну кількість документів з історії краю та села Попельнастого, які, починаючи з перших згадок середини ХVІІІ ст., дозволяють простежити майже 250-річний період історії цього, одного з найбільш віддалених сіл колишньої Катеринославщини, а нині – Олександрійського району Кіровоградської області.

Видання розраховане на істориків, філологів, краєзнавців, фахівців у галузі історичної демографії, джерелознавства та генеалогічних досліджень, всіх, хто цікавиться історією правобережної Наддніпрянщини у межах порубіжного регіону колишніх Катеринославської та Херсонської губерній.

Передмова

1. Записи про народження

2. Записи про шлюб

3. Записи про смерть

Відомості про кількість метричних записів

Додатки

Географічний покажчик (мовою документів)

Іменний покажчик

Умовні скорочення архівних та інших фондів і установ

Про автора-упорядника