Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Метрична книга двох приходів: слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років

Жахалова Н. В.

Обкладинка книги

До 250-річчя заснування села Попельнастого

Київ «Академперіодика» 2011

Автор-упорядник: Н.В.Жахалова

Науковий консультант: заслужений економіст України, лауреат премії ім. В.Ястребова, к.е.н. А.В. Пивовар

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Державного архіву Дніпропетровської області (протокол №1 від 14.02.2011)

Рецензент: зав. відділом інформації та використання документів Н.Л. Юзбашева.

У виданні відтворено зміст однієї з найбільш давніх метричних книг Новоросійського краю, виданої 1770 року до Буянської Іоаннобогословської церкви. Книга, що зберігається у фондах Державного архіву Дніпропетровської області, містить також записи, які продовжувалися і після перенесення церкви до слободи Попельнастої. Додано також значну кількість документів з історії краю та села Попельнастого, які, починаючи з перших згадок середини ХVІІІ ст., дозволяють простежити майже 250-річний період історії цього, одного з найбільш віддалених сіл колишньої Катеринославщини, а нині – Олександрійського району Кіровоградської області.

Видання розраховане на істориків, філологів, краєзнавців, фахівців у галузі історичної демографії, джерелознавства та генеалогічних досліджень, всіх, хто цікавиться історією правобережної Наддніпрянщини у межах порубіжного регіону колишніх Катеринославської та Херсонської губерній.