Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

2. Еволюція історичних уявлень про Україну до середини ХVІІ ст. та становлення козацької тематики у французькому історіописанні

Луняк Євген


Примітки

Подається за виданням: Євген Луняк Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2012 р., c. 29 – 74.