Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

2. Еволюція історичних уявлень про Україну до середини ХVІІ ст. та становлення козацької тематики у французькому історіописанні

Луняк Євген

2. 1. Загальний стан історичної науки у Франції в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. і бачення України тогочасними французькими інтелектуалами

2. 2. Елемент казковості та надзвичайності в уявленнях французьких авторів ХVІ-ХVІІ ст. про українські землі

2. 3. Минуле Русі-України в космографічних описах другої половини ХVІ ст. Становлення козацької тематики у французькій науковій літературі

2. 4. Віддзеркалення діяльності українського козацтва в творах французьких авторів першої половини ХVІІ ст.


Примітки

Подається за виданням: Євген Луняк Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2012 р., c. 29 – 74.