Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

5. Україна козацької доби у працях французьких істориків ХІХ ст.

Луняк Євген

5. 1. Рецепція козацької України у французькій культурі та політиці ХІХ ст. і вплив цих чинників на розвиток історіографії питання

5. 2. Козацька тематика у французьких наукових студіях наполеонівської доби

5. 3. «Історія козаків» Шарля-Луї Лезюра як компендіум французького козакознавства початку ХІХ ст.

5. 4. Вивчення історії козацької України в добу Реставрації й Орлеанської монархії

5. 5. Віддзеркалення козацької минувшини в творах французьких мандрівників першої половини ХІХ ст.

5. 6. Рецепція козацької України в працях польської еміграції у Франції

5. 7. Висвітлення питань історії України ХVІ-ХVІІІ ст. в творчості Казимира Валішевського

5. 8. Віддзеркалення питань історії козацької України в творах Сіпрієна Робера, Жуля Мішле та Віктора де Марса в контексті розвитку французької історіографії середини ХІХ ст.

5. 9. Наукові розвідки з історії українського козацтва Проспера Меріме та козацькі зацікавлення у Франції в 1850-1860-х рр.

5. 10. Звернення до історії України ХVІ-ХVІІІ ст. в творах французьких славістів останньої третини ХІХ ст.


Примітки

Подається за виданням: Євген Луняк Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2012 р., c. 424 – 636.