Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

4. Козацька Україна у французькій історіографії доби просвітництва

Луняк Євген

4. 1. Загальні тенденції розвитку французької просвітницької історіографії у ХVІІІ ст. та рецепція козацької України в політиці та культурі Франції

4. 2. Висвітлення перебігу Північної війни на землях України та ролі в ній Мазепи в «Історії Швеції» Анрі-Філіппа де Лімьє в контексті зародження західного мазепознавства

4. 3. Екскурси до української історії в «Мемуарах про Петра Великого» Івана Нестезюрануа

4. 4. Висвітлення подій Північної війни в Україні в історичних нарисах французьких і франкомовних авторів першої половини ХVІІІ ст.

4. 5. «Країна козаків» у висвітленні Вольтера і його вплив на розвиток історичних досліджень про Україну

4. 6. Україна ХVІІ ст. в «Історії Яна Собеського» Габріеля-Франсуа Куає

4. 7. Відображення питань історії «козацької країни» в працях просвітників та енциклопедистів

4. 8. Геополітичні зміни на південному сході Європи та занепад козацького ладу в Україні у висвітленні французьких авторів другої половини ХVІІІ ст.

4. 9. Висвітлення минулого українського козацтва в контексті «Історії Росії» П’єра-Шарля Левека

4. 10. Українознавчий доробок Ніколя-Габріеля Леклерка та початки впливу української історичної думки на французьку історіографію

4. 11. Минуле українського козацтва у творчості Жана-Бенуа Шерера і вплив на неї козацького історіописання ХVІІІ ст.

4. 12. Кінець козацької України в творах французьких авторів рубежу ХVІІІ-ХІХ ст. Українське питання у французькій революційній публіцистиці


Примітки

Подається за виданням: Євген Луняк Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2012 р., c. 171 – 423.