Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

6. Минуле України козацького періоду в новітній французькій історіографії

Луняк Євген

6. 1. Віддзеркалення козацької тематики у французькій культурі ХХ – початку ХХІ ст.

6. 2. Вплив наукової діяльності Грушевського та інших українських істориків на розвиток французьких наукових досліджень України козацької доби в першій половині ХХ ст.

6. 3. Роль Ілька Борщака у розвитку французьких наукових досліжень історії України козацької доби

6. 4. Україна часів Мазепи у висвітленні Клода Норманна

6. 5. Україна ХVІ-ХVІІІ ст. у сучасній французькій історіографії

6. 6. Внесок українських діаспорних істориків і науковців з Великої України у вивчення минулого України козацької доби у Франції в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.


Примітки

Подається за виданням: Євген Луняк Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2012 р., c. 637 – 720.