Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

3. «Країна козаків» у французькій історичній літературі другої половини ХVІІ ст.

Луняк Євген

3. 1. Загальний стан французької історичної науки в другій половині ХVІІ ст. та віддзеркалення подій «української війни» у французькій політиці та культурі

3. 2. Минуле України в нарисах Жана Ле Лабурера про Русь і козаків

3. 3. Відображення історичного аспекту в «Описі України» Боплана

3. 4. Віддзеркалення подій Хмельниччини в творах П’єра Лінажа де Восьєнна

3. 5. «Історія війни козаків проти Польщі» П’єра Шевальє, як перший узагальнюючий нарис про Хмельниччину в контексті французьких українознавчих розвідок середини ХVІІ ст.

3. 6. Відображення перебігу «української війни» в тюркознавчих розвідках французьких авторів останьої третини ХVІІ ст.

3. 7. Висвітлення минулого України в контексті французької полоністики та русистики останньої третини ХVІІ ст.


Примітки

Подається за виданням: Євген Луняк Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2012 р., c. 75 – 170.