Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Луки та фрагменти лісу в районі залізничної станції Підгірці — проектоване заповідне урочище «Орхідейні луки»

Парнікоза І.Ю.

Об’єкт включає заплавні луки та фрагменти дубово-соснового лісу, розташовані між південною межею Київа (заказник загальнодержавного значення «Лісники» — наразі заповідна зона НПП «Голосіївський») та Дніпровським шосе в районі станції Підгірці в межах Києво-Святошинського району Київської області.

За даними В. Онищенка та (Прядко, Арап, 2014), на території об’єкту збереглася низка рідкісних видів, внесених до Червоної книги України (2009а). Це, зокрема, орхідеї: булатка червона (Cephalanthera rubra) — в околицях Києва лише тут наявно кілька популяцій, коручка чемерникова (Epipactis helleborine) та зозулинець блощичний (Anacamptis coriophora). Також тут зустрічаються червонокнижні косарики черепичасті (Gladiolus imbricatus), півники сибірські (Iris sibirica) та лілія лісова (Lilium martagon). На схилі понад озером виявлена червонокнижна ковила волосиста (Stipa capillata).

За даними В. Онищенка (Прядко, Арап, 2014) також поширені такі регіонально рідкісні види як вужачка звичайна (Ophioglossum vulgatum), синюха блакитна (Polemonium caeruleum), дягель болотяний (Angelica palustris), оман високий (Inula helenium), наперстянка великоквіткова (Digitalis grandiflora), тирлич хрещатий (Gentiana cruciata) та сонцецвіт яйцевидний (Helianthemum ovatum). В 2020 р. нами підтверджено зростання тут 5 куртин тирлича хрещатого, який охороняється на території м. Києва рішенням Київради № 219/940 від 29.06.2000 р. (Перелік рослин та тварин…).

Наразі лучні біотопи в Європі стають дедалі рідкіснішими, що зумовлює взяття їх під охорону. Так формації справжніх та деяких типів вологих лук знаходяться під охороною Бернської конвенції та Директиви з охорони біотопів Європейського Союзу (Дідух, Альошкіна, 2012). Зокрема, у випадку наявних на території даного об’єкту біотопів, директивою з охорони біотопів ЄС охороняється всі типи справжніх лук — код 6510 (Siedliska — Przewodnik metodyczny). Згідно Додатку 1 до Резолюції №4 Бернської конвенції, під охороною перебувають: Е2.2. рівнинні та низькогірні сінокісні луки — (відповідають біотопу 6510 Директиви ЄС); Е3.4. мокрі або вологі евтрофні і мезотрофні луки — заплавні луки з домінуванням злаків, комишів та Scirpus sylvaticus (відповідають біотопу 6440 Директиви ЄС) та E3.5. мокрі або вологі оліготрофні луки — осока гостра, молінія блакитна (відповідають біотопу 6510 Директиви ЄС) (Тлумачний.., 2017). Велику цінність мають також представлені на території об’єкту угруповання дубово-соснового лісу та екотонів до лучної рослинності.