Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Біогенні компоненти

Мирослав Спринський, Марія Балучинська

До біогенних компонентів належать мінеральні речовини, які відіграють найважливішу роль у житті водних організмів. Такими є сполуки азоту, фосфору, кремнію, заліза і деяких мікроелементів. В природні води вони надходять головним чином при розпаді тваринних і рослинних організмів, з промисловими, комунальними і сільськогосподарськими стоками. Збагачення вод біогенними компонентами викликає інтенсивний розвиток фітопланктону, що призводить до заростання водойми. Особливо негативно впливає розвиток мікроскопічних синьо-зелених водорослей, внаслідок чого відбувається “цвітіння” води. При відмиранні великої маси таких водорослей значно погіршується якість води, утворюються токсичні речовини, вода стає непридатною до пиття.

У водах Дністровського водосховища з біогенних речовин визначались сполуки азоту (амоній, нітрити, нітрати), залізо та водорозчинений кисень. Результати аналізу наводяться в таблицї 4:1.

Таблиця 4:1. Хімічний склад вод Дністровського водосховища та його допливів

Пункти відбору проб pH Ca2++Mg2+ мг-екв/л O2 мг/л Основні йони, мг/л Біогенні компоненти, мг/л
Cl- SO42- HCO3- Na++K+ Ca2+ Mg2+ NO2- NO3- NH4+ Feзаг
1 р.Мукша 7.5 7.0 4.32 100.7 206.4 258.9 71.3 87.2 31.1 1.5 15 0.9
2 р.Сурша 7.5 10.8 н.в. 68.1 446.4 270.1 108.1 92.2 75.3 0.01 0.5 0.3
3 500 м вище р.Тернава 7.6 н.в. 9.40 н.в. н.в. н.в. н.в. н.в. н.в. н.в. н.в. н.в. 0.021
4 р.Тернава 7.6 7.4 7.44 34.7 292.8 269.3 92.0 48.1 61.2 0.08 4.5 0.3 0.575
5 500 м вище р.Студениця 7.6 3.1 5.60 43.9 168.0 254.0 108.1 56.1 16.1 0.07 1.7 <0.1 0.025
6 р.Студениця 7.6 6.0 9.20 22.7 240.0 281.3 96.6 74.2 28.3 0.03 5.2 0.2 н.в.
7 с.Комарів 7.6 3.4 8.16 37.6 207.2 269.4 148.6 46.1 13.4 0.07 2.4 <0.1 0.034
8 р.Жван 7.7 3.3 7.36 12.2 153.6 210.1 82.8 34.0 19.0 0.04 4.1 1.5 0.032
9 с.Стара Ушиця 7.6 3.4 6.88 37.6 178.3 259.7 128.7 47.1 12.2 0.07 н.в. <0.1 0.065
10 c.Михайлівка 7.6 3.3 7.52 26.9 230.4 258.0 156.0 40.8 9.6 н.в. н.в. <0.1 н.в.
11 с.Березівка 7.6 3.4 7.52 29.1 240.0 270.3 158.7 48.1 11.0 0.07 н.в. <0.1 н.в.
12 затока р.Калюс 7.6 3.1 9.68 36.8 216.0 271.9 140.3 42.0 12.1 0.05 н.в. <0.1 н.в.
13 с.Рудківці 7.6 3.1 7.60 30.5 204.0 285.1 115.8 42.1 19.4 0.07 н.в. <0.1 0.022
14 1500 м вище дамби ГЕС 7.8 3.0 8.88 35.1 207.2 280.4 160.0 42.1 12.2 0.02 н.в. <0.1 н.в.
ГДКв ГОСТ 2874-82 6.5 – 8.5 7.0 >4.0 350 500 120 180 40 0.08 40 2.0 0.30
ГДКв.р. ГОСТ 2874-82 >6.0 100 0.05 0.05

"н.в." – не визначалось, "-" – не виявлено.

Таблиця 4:2. Концентрація металів у водах Дністровського водосховища

Пункти відбору проб Вміст металів, мкг/л
Ni Co Mo Fe Mn Ba Sr Cd Pb Sn Zn Al Cr La Y Zr Ag Cu
1 р.Збруч, 500 м вище гирла 4.7 2.8 41 6.5 34 600 0.30 62 1.8 1.4 1.7 6.7 5.3
2 500 м вище затоки р.Тернава, поверхня 1.7 3.7 21 3.1 42 1100 68 1.8 1.1 1.8 8.9 2.4
3 500 м вище затоки р.Тернава, глибина 20 м 3.3 8.1 18 4.7 79 1300 22.6 37 3.0 0.6 2.9
4 р.Тернава, 500 м вище гирла 3.5 5.8 576 15.8 58 1600 0.30 4.7 0.9 37.2 865 2.5 2.6 2.4 17.6 20.8 8.7
5 500 м вище затоки р.Студениця, поверхня 4.9 3.1 25 16.2 46 700 1.7 87 16.4 4.2
6 500 м вище затоки р.Студениця, глибина 20 м 2.8 2.8 38 7.9 61 500 1.4 27.0 29 2.1 1.9 3.9 1.9
7 с.Китайгород, джерело 2.8 2.1 49 7.2 41 700 74 2.3 1.7 1.4 5.5 3.7
8 с.Комарів, поверхня 2.2 2.6 30 10.1 40 600 0.45 24.0 134 1.9 1.9 1.7 2.3 12.8 3.4
9 р.Жван, 500 м вище гирла 3.1 3.0 32 9.6 56 120 0.20 21.0 126 2.3 1.8 4.9 4.0
10 с.Стара Ушиця, поверхня 5.0 3.3 65 8.4 29 800 3.9 1.0 126 1.7 2.0 1.2 1.9 6.1 3.9
11 с.Стара Ушиця, глибина 20 м 1.5 3.5 68 14.9 43 900 0.33 2.6 822 2.1 2.5 1.8 5.8 5.1
12 1500 м вище дамби ГЕС 1.9 2.6 22 5.7 39 800 2.3 19.0 94 0.9 12.7 0.8 1.4
ГДКв ГОСТ 2874-82 100 100 250 300 100 100 7000 1.0 30 1000 500 100 10 50 1000
ГДКв.р. ГОСТ 2874-82 10 50 10 1.0 5
Середній вміст для річкових вод [1, 2] 2.5 0.3 1.0 410 10 20 25 0.6 1.0 20 17 1.0 1.3 0.6 7.0

Визначення біогенних компонентів проводились за такими методами : амоній-йон – фотоколориметричним методом з реактивом Неслера, межа знаходження 0.1 мг/л;

нітрат-йон – відновленням у лужному середовищі за допомогою сплаву Деварда до йону амонію з наступним колориметричним його визначенням з реактивом Неслера, межа знаходження 0.1 мг/л;

нітрит-йон – фотоколориметричним методом з реактивом Гріса, межа знаходження 0.01 мг/л.

Концентрація розчиненого кисню визначалась в пробі води, відібраної до 12 години дня, йодометричним методом за Вінклером, межа знаходження 0.05 мг/л. При визначенні вмісту заліза застосовувались колориметричний та спектральний методи. Чутливість визначення спектральним методом становить 0.005 мг/л.