Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Метали

Мирослав Спринський, Марія Балучинська

Для вод Дністровського водосховища проведено визначення вмістів вісімнадцяти металів : нікелю, кобальту, молібдену, міді, заліза, марганцю, барію, стронцію, кадмію, свинцю, олова, цинку, алюмінію, хрому, лантану, ітрію, цирконію, срібла. Визначення металів проводилось у сухих залишках вод з застосуванням спектральних методів аналізу : кількісний атомно-емісійний і атомно-адсорбційний з межею визначення 10-4 – 10-5 ваг. %. З метою внутрішньолабораторного контролю 10 % визначень проводились паралельно атомно-адсорбційним і атомно-емісійним методами. Результати аналітичних визначень подаються у таблиці 4:2.

Стратифікація концентрацій металів у…

Малюнок 4:2. Стратифікація концентрацій металів у водах Дністровського водосховища (створ водосховища в 500 м вище затоки р.Тернава)

За ступенем поширення мікроелементи в водах Дністровського водосховища можна розділити на чотири групи :

1) метали, виявлені у 100 % проб – Ni, Mo, Cu, Fe, Mn, Ba, Sr, Ag;

2) метали, виявлені у 50 – 100 % проб – Al, Y, Zr, La;

3) метали, виявлені у 0 – 50 % проб – Cd, Pb, Sn, Zn, Cr;

4) метали, не виявлені у пробах – Со.

З метою виявлення розподілу металів у водосховищі з глибиною проаналізовано води по вертикалях : з поверхні (Н=0.3 – 0.5 м) і з глибин 20 м. В результаті виявлена помітна стратифікація у розподілі концентрацій ряду елементів (малюнок 4:2). Так, з глибиною зростає концентрація цинку, молібдену, марганцю, міді і нікелю, значно знижується вміст срібла та ітрію. Ріст концентрації більшості металів можна пояснити явищем гравітаційної диференціації.

У водах водосховища, порівняно з визначеними [1, 3] середніми концентраціями металів в річкових водах, встановлено підвищені вмісти нікелю, молібдену, стронцію, срібла, барію, цинку, алюмінію, відносно нижчі концентрації міді, марганцю, кадмію і заліза (малюнки 4:3 – 4:4). Концентрації усіх металів, за винятком кадмію, у водах р.Тернава вищі від їх середньої концентрації для річкових вод і концентрації у водосховищі. Вміст металів у водах р.Збруч і водосховища суттєво не відрізняється. За величиною вмістів метали Дністровського водосховища розташовуються в такий ряд :

Sr > Al > Fe > Ba > Zn > Mn > Ag > Mo > Cu

> Ni > Zr > La > Pb > Y > Cr > Sn > Cd > Co

Нагромадження металів у водах…

Малюнок 4:3. Нагромадження металів у водах Дністровського водосховища (Fe – Al)

Нагромадження металів у водах…

Малюнок 4:4. Нагромадження металів у водах Дністровського водосховища (Ni – Ag)

Концентрація металів у водосховищі не перевищує ГДКв. Лише у районі с.Стара Ушиця, на глибині 20 м, виявлений вміст алюмінію становить 822 мкг/л, що в 1.6 рази вище ГДКв. Приблизно на такому ж рівні перевищує ГДКв вміст алюмінію у р.Тернава. У цій же річці майже у два рази перевищує ГДКв концентрація заліза. Для річок Збруч, Жван визначені концентрації металів є також нижчі від ГДКв. Відповідно до ГДКв.р. у Дністровському водосховищі дещо вища концентрація міді (Н=20 м, с.Стара Ушиця), у два рази вища концентрація цинку (в основному відповідає глибоким горизонтам водосховища, Н=20 м); на ділянках с.Комарів, с.Стара Ушиця – майже у два рази вищий вміст хрому. У 1.8 раза перевищує ГДКв.р. вміст міді у р.Тернава, майже у 4 рази – цинку та у 2.5 рази концентрація хрому. У два рази перевищує ГДКв.р. вміст цинку у р.Жван.

Незначні концентрації металів в водах Дністровського водосховища (на рівні середніх концентрацій для річкових вод) зумовлені відсутністю в районі водосховища потужних джерел забруднення, а також високою здатністю його до самоочищення. При цьому метали, що надходять в значних кількостях у водотоки басейну водозбору водосховища зі стоками потужних об'єктів-забруднювачів, через свою незначну міграційну здатність акумулюються у донних відкладах на невеликій відстані.