Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Водорозчинений кисень

Мирослав Спринський, Марія Балучинська

У поверхневі води кисень надходить шляхом абсорбції з атмосфери, реакції фотосинтезу, з дощовими та сніговими водами, які пересичені киснем. Концентрація розчиненого кисню у поверхневих водах змінюється від нуля до 14 мг/л і підлягає значним сезонним і добовим коливанням, які в основному залежать від співвідношення процесів його продукування і споживання. Дефіцит кисню часто спостерігається у водних об'єктах з високою концентрацією органічних речовин. Режим розчиненого кисню суттєво впливає на живі організми водойм. Мінімальна концентрація розчиненого кисню, необхідна для нормального розвитку риб, становить біля 6 мг/л, ГДКв не менше 4 мг/л.

Води Дністровського водосховища містять розчиненого кисню від 5.6 (ділянка в районі р.Студениця) до 9.6 мг/л (ділянка в районі р.Калюс). Середня концентрація розчиненого кисню для водосховища становить 7.8 мг/л. Порівняно низький вміст кисню – 4.32 мг/л, який відповідає ГДК, виявлений у річці Мукша. У решті досліджених допливів розчинений кисень утримується на рівні його концентрації в водосховищі.