Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Розподіл нітритів і нітратів

Мирослав Спринський, Марія Балучинська

У незабруднених природних водах утворення нітратів і нітритів пов'язане головним чином з руйнуванням органічних речовин, зокрема, нітрифікацією амонійних йонів у присутності кисню під дією бактерій. Під дією певного виду бактерій амонійні йони окислюються до нітритних йонів :

NH4+ + OH- + 3/2 O2 = H+ + NO2- + 2H2O,

а при достатній кількості кисню, під дією вже інших бактерій, нітрити окислюються до нітратів.

Велика кількість сполук азотної кислоти надходить у поверхневі води зі стічними водами підприємств. Особливо висока концентрація нітратів можлива у господарсько-побутових стічних водах після їх біологічної очистки і водах з сільськогосподарських угідь, де застосовуються азотні добрива. Концентрації нітритів помітно зростають у водних об'єктах, в які скидаються стоки підприємств, що використовують в технологічному процесі нітритні солі.

Підвищені концентрації даних компонентів суттєво погіршують санітарний стан вод. Згідно ГОСТ 2874-82 ГДКв нітритів і нітратів становлять, відповідно, – 0.08 і 40 мг/л.