Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Макрокомпонентний склад вод

Мирослав Спринський, Марія Балучинська

До макрокомпонентів природних вод належать йони, які утворюють основну частину (99.9 %) їх мінерального складу : хлорид-, сульфат-, гідрокарбонат-, карбонат-, натрій-, кальцій-, магній-йони. У водах Дністровського водосховища їх визначення, за винятком суми натрію і калію, проводились хімічними об'ємними методами в польових умовах за допомогою польової гідрохімічної лабораторії. Концентрація натрію і калію визначалась за різницею суми міліграм-еквівалентів аніонів і решти катіонів.

Застосовуючи прийняту для хімічної характеристики природних вод класифікацію (за переважаючими аніонами в мг-екв/л) О.А.Алекіна, для водосховища виділяються два класи вод : гідрокарбонатний, натрієвої групи та сульфатний, натрієвої групи. За співвідношенням йонів обидва виділені класи вод належать до першого типу вод, для яких виконуються умови : НСО3- > Са2+ + Mg2+. У більшості пунктів випробування проаналізовані води водосховища виявились гідрокарбонатного класу, сульфатного – в районі сіл Михайлівка, Березівка, а також у затоці русла р.Калюс.

За хімічним складом води водосховища стоять на межі переходу від гідрокарбонатного до сульфатного класу. Якщо відомо, що в основному живлення водосховища відбувається за рахунок вод гідрокарбонатного класу (р.Дністер), то очевидно тенденція переходу до вод сульфатного класу (в першу чергу нагромадження сульфат-йону) зумовлена особливостями гідрохімічних процесів самого водосховища. В основному це вплив зміни гідрохімічного режиму вод (призупинення течії, зміна інтенсивності водообміну, зміна гідробіологічної ситуації, тощо). Крім того, певна кількість сульфатів надходить у води з промисловими стоками.

Для вод культурно-промислового призначення (ГДКв, ГОСТ 2874-82) вміст сульфат-йону нормується до 500 мг/л, а для вод, що використовуються у рибному господарстві (ГДКв.р.) – 100 мг/л. Як бачимо, концентрація даного компонента у водах Дністровського водосховища більш як у два рази перевершує ГДК води при веденні водного господарства.

Загальна мінералізація вод водосховища коливається від 650.6 мг/л в районі с.Стара Ушиця до 750.0 мг/л в районі с.Березівка. Води водосховища характеризуються також досить високою концентрацією натрію, яка навіть дещо вища від нормативного допуску (ГДКв для натрію визначена до 120 мг/л). Збагачення натрієм може відбуватись внаслідок техногенного забруднення, зокрема можливе його надходження в поверхневі води басейну водозбору водосховища з промисловими викидами калійних комбінатів.

За хімічним складом води допливів водосховища тяжіють до сульфатного і гідрокарбонатного класів. Сульфатні води виражені трьома групами : сульфатні кальцієві – р.Мукша, сульфатні магнієві – рр.Сурша, Тернава, сульфатні натрієві – р.Студениця. У р.Жван – гідрокарбонатні натрієві води. Співвідношеня основних йонів в водах допливів відповідають такому порядку :

HCO3- < Ca2+ + Mg2+ < HCO3- + SO42-,