Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Візуальні спостереження і фізичні показники якості води

Мирослав Спринський, Марія Балучинська

За спостереженнями 1995 року, поверхневий шар водосховища від затоки р.Мукша до дамби Дністровської ГЕС є досить чистим. Відмічається повна відсутність поверхневого засмічення зеркала водойми плаваючими предметами і не виявлено масляних плям, плівок; не спостерігалось ознак загибелі риби та інших живих організмів. Лише у двох пунктах (затока р.Мукші; водосховище – 500 м нижче затоки р.Студениця) були помічені незначні скупчення мікроскопічних синьо-зелених водоростей. Вода водосховища є чистою, без забарвлення, прісною, прозорою і без запаху. Води річок, що впадають у водосховище (рр.Мукша, Сурша, Тернава, Студениця, Жван) характеризуються значною мутністю, особливо мутні води р.Тернави і р.Студениці. У гирлах цих річок, внаслідок гальмування їх течії водосховищем, відбувається нагромадження великих об’ємів намулу. Потужність таких відкладів сягає кількох метрів і більше. В їхньому складі помітна значна концентрація органіки. Цікаво було б розглянути перспективи використання таких нагромаджень намулів як органічного добрива. Значення водневого показника (рН) для вод водосховища і допливів коливається від 7.5 до 7.8. Нормований допуск показника знаходиться в межах 6.5 – 8.5.

При використанні води в побутово-господарських цілях на якість води впливає присутність у ній розчинених солей кальцію і магнію. Їх концентрація визначає твердість води. Розрізняють твердість кальцієву – пов'язану з присутністю у воді кальцію, і магнієву – зумовлену вмістом магнію. Загальна твердість виражається сумарною кількістю йонів кальцію і магнію. Складається загальна твердість зі змінної (такої, що може бути усунена при кип’ятінні води) і постійної. Умовно вода вважається м'якою, якщо її загальна твердість складає менше 4; середньої твердості – 4 – 8; твердою – 8 – 12; дуже твердою при концентрації кальцію і магнію більше 12 мг-екв/л.