Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Лист до Ксаверія Замойського про тактику Польського кола в ІІІ Державній думі

Р.Д.Сангушко

Le Secrétaire

de S.A. M-r le prince

Roman Sanguszko

Slavouta G-t Volhynie – Russie

dn. 23 sierpnia 1907

Kochany Ksawery!

Dziękuję Ci za przysłany artykuł twój [26], który – jak przeczuwałeś – bardzo mi się podobał. Aby więcej takich się pojawiało! Nasza delegacja [27] – raczej nasi posłowie Polscy – w Dumie pierwszej i drugiej politykowali słabo – to też dużo osób u nas, będac tego przekonania, pragnie zmienić kurs polityki. A więc: obalić dogmat solidarnośći narodowej – bo przecież z Daszyńskim ani z P.P.S. [28] iść niemożemy; nie tworzyć polskiego Koła Zachodniego Kraju, albo Litwy i Rusi – bo w naszym Kraju jesteśmy tak małoliczni, że stawiając wybory pod hasłem narodowośći, będziemy wykluczeni nie przez Rząd, a przez niego i wrogie nam bez wyjątku inne narodowośći naszego Kraju, nietylko z Dumy, ale z wzelkiego wpływu na samorząd miejscowy, kiedy Rząd go nada naszym guberniom.

Nakoniec, z Kołem Polskim Królestwa się nie zlewać – a utworzyć Kłub mieszany wszystkich narodowośći naszego Kraju [29], polączony współnością zasad politycznych, i pod tym hasłem wybranych. W tym celu zbieramy się 27 b. m. w Kijowie – może byś też przyjechał, choć niebiorąc officyalnie udziału w naradach jako obcy poddany? [30]

Wracając z Konstanz [31] chciałem do Gastejn [32] wstąpić, aby Ci oddać twą miłą wizytę w Reichenhall [33], za którą Ci jestem bardzo wdzięczny. Było to 3-go lipca; pora była tak haniebna, deszcz i zimno, żem odstąpił od tego projektu; czytałem potem w gazecie Wiedeńskiej że tego dnia padał śnieg w Gastein. Їegnam Cię, kochany Xawery, prosząc byś Panie Hrabinie oświadczył moje ucałowanie rączek.

R. Sanguszko

P. S. Piszę Ci na pozostawionym przez Antosia Rzyszczewskiego [34] (który jakiś czas piastował godność mego sekretarza) w ogromnym zapasie papierze. Wolę go używać sam, jak gdyby miał wpaść w niepowołane recę – bo drugiego sekretarza niemam. A więc, podług przysłowia: «Arme Leute Kochen mit Wasser und …" etc., piszę na nim sam. Znasz Austryackie [35] przysłowia!

ЦДІАК України, ф. 256, оп. 2, спр.185, арк. 48а зв. Автограф.

Примітки

26. На жаль, не вдалося з’ясувати, про яку саме статтю йдеться.

27. Йдеться про так зване Коло кресове в Державній думі, що репрезентувало інтереси польських великих землевласників.

28. Йдеться про Польську соціалістичну партію, що діяла в межах Царства Польського. Вона пропагувала терор як засіб боротьби за повалення існуючого ладу. Дашинський Ігнацій (1866-1936) – діяч польського соціалістичного руху; посол до австрійського парламенту. У 1905–1907 рр. підтримав групу «старих» у ППС (з Ю. Пілсудським на чолі), виступивши проти співпраці «молодих» з російськими соціалістами.

29. Підкреслено червоним олівцем рукою Ксаверія Замойського.

30. Сангушко має на увазі австрійське громадянство Ксаверія Замойського.

31. Konstanz – місто Констанц на той час у великому герцогстві Баденському (з 1809 р.). Розташований у північно-західному куті Боденського озера. Заснований імператором Констанцем під назвою Констанція в другій половині III ст. Сучасну назву дістав у XV cт.

32. Gastejn – Гаштейн, долина і три містечка в тодішньому герцогстві Зальцбург. Йдеться, мабуть, про європейський курорт Вільдбад-Гаштейн, розташований у долині, з 8 джерелами лікувальної дії, або ж містечко Гофгаштейн, де був заклад для ванн.

33. Reichenhall – Рейхенгаль, на той час курорт у Верхній Баварії, на річці Заалах, 456 м над рівнем моря. 19 джерел і водолікарня.

34. Мабуть, родич сестер Жищевських (Rzyszczewscy), яких виховували Роман Даміан і його дружина. Вони разом з князем мешкали в Славуті.

35. Так у тексті.