Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

П – С

Луняк Євген

Павленко С. О. 232, 734

Павло І 325, 326, 338, 401, 411, 414, 417, 438, 502, 543

Павло Святий 628

Павлюк П. 74, 95, 106, 125, 152, 224, 236, 239, 257, 466, 540, 577, 620, 715

Падура Т. 579

Паїсій, патріарх 579

Палій С. 221, 487, 488, 491, 508, 509, 617-619, 621, 630, 631, 676, 677, 682

Паллас П.-С. 389, 439, 448, 449, 456, 519

Панич Г. 710

Панчук І. І. 18, 669, 734

Парамонова М. Ю. 22, 728

Парандьє П. 447

Паскаль П. 671, 708

Пастер Л. 425

Пасторій Й. 256, 456, 461, 470, 475, 512, 518

Пассек (Пасек) Я. Х. 174, 232, 656, 667, 675, 734

Пашков І. 274

Пеан С. 7

Пейссонель Ж.-А. де 304

Пейссонель К.-Ш. де 12, 14, 21, 175, 295, 296, 303-309, 362, 365, 411, 439, 456, 460, 503, 511, 718, 734-736

Пейссонель Ш. де 304

Пелісьє Ж. 16, 643, 647

Перген Й.-Б.-А. фон 312

Перев’язка С. 376, 466

Переяславець І. 475

Перналь А. 96, 101, 103, 115, 401, 668, 731, 734

Перрі Дж. 179, 456, 486, 519

Персеваль А.-П. Косcен де 519, 520

Персеваль Ж.-Ж.-А. Косcен де 520

Петі Ж. 647

Петлюра С. В. 7, 23, 24, 427, 647, 653, 654, 656, 664, 670, 704-706, 726, 754, 779

Петрик 621, 676

Петро Акерович 30

Петро І 68, 164, 167, 168, 170, 173-177, 179-189, 196-204, 207, 209-212, 215, 221, 224-227, 229-232, 237, 242-248, 251, 252, 254, 263, 264, 266, 271, 277, 279-281, 283, 285, 286, 294, 303, 322-324, 330, 333, 339, 354, 355, 360, 363, 368, 381, 382, 384, 388, 407, 416, 454, 486-488, 490, 492-494, 501, 507, 511, 518, 519, 522, 535, 541, 543, 544, 550, 564, 575, 582-585, 590, 591, 599, 613, 615, 618, 619, 621, 622, 631, 658, 671, 678-682, 686, 687, 694, 719, 723, 725-730, 732-734, 736Петро ІІ 389, 494

Петро ІІІ 283, 284, 314, 315, 329, 338, 396, 397, 411, 417, 495

Петро VІ Кульгавий 348, 349, 463

Петро Святий 628

Пжебендовський Г. 179

Півтора-Кожуха К. 467

Підкова І. 61, 66, 77, 95, 96, 125, 132, 323, 348, 349, 463, 692, 715

Піне де Норуа А. дю 44

Пінчук Ю. А. 608, 737

Піпер К., граф 202, 218

Піссо Н.-Л. 452, 453

Плано Карпіні Дж. 30, 33

Плессі дю, польський воєначальник часів Хмельниччини 83

Плетенецький Є. 658

Плохій С. М. 707

Погодін М. П. 595

Подобайло С. 129

Подолинський С. А. 421

Подчашинський М. 530

Полевой К. О. 526

Полевщикова Е. В. 21, 403, 502, 503, 505, 737

Полетика В. Г. 672

Полетика Г. А. 338, 340, 352, 393

Полонська-Василенко Н. Д. 19, 734

Полуботок П. 355, 451, 494, 508, 657, 662, 682

Поль В. 537, 551

Поль О. М. 633, 635

Понмартен А. 629

Понятовський С., соратник Карла ХІІ 206, 227, 228, 232, 240, 241

Понятовський С.-А., король Польщі 287, 310, 421, 423, 501

Попович Д. 706

Попович М. В. 712

Попович О. 427

Порталь Р. 23, 684-687, 708, 720

Поспишиль А. О. 365, 726

Постель Г. 8, 35, 51, 52

Пот’є Е. 425

Потій Л.-К., учасник Північної війни 199

Потій І., митрополит 658

Потоцька С. 413, 414, 421, 521

Потоцький М. 95, 106, 130, 268

Потоцький С. 199, 470

Потоцький Ю. 199, 203, 491, 492

Потульницький В. А. 557, 734

Потульницький Г. 19, 734

Потьомкін Г. О. 291, 362, 366, 394-396, 398, 400-405, 413, 414, 416, 419-423, 438, 486, 496, 503, 521, 522, 734, 735

Претвич Б. 60, 695, 696, 713

Пріцак О. 699

Прокопович В. К. 653, 720

Прокопович Ф. 252, 354, 630, 658, 677

Прототроній І. 349

Прудон П.-Ж. 597, 598

Пруст М. 659

Пуанкаре Р. 425

Пугачов О. 314, 408, 462, 640

Пулавський Ф.-К. 290

Пурні Ш. 427

Пуфендорф С. Фон 207, 208, 223, 224, 278, 280, 305, 456, 486, 512

Пушкар М. 480, 621

Пушкін О. С. 179, 297, 412, 427, 608, 623, 626, 630, 639

Пушкін С. О. 245, 246

Пшездецький А.-Н.-К. 432

Пшиємський К. 83

Пясецький П. 90, 93, 512

Рабле Ф. 34

Равальяк Ф. 611

Радзейовський І. 112-116, 119, 148, 276

Радзивілл Я. 374, 445, 476, 478

Радишевський Р. 556, 733

Радул, воєвода мунтянський 377

Разін С. 102, 166, 192, 226, 462, 608, 612, 640

Разін Ф. 226

Райневаль К.-А. Жерар де 381

Райча Д. 169

Рамбо А.-Н. 616-622, 629, 630, 637, 659, 719

Рамсеєр М. В. 642

Расін Ж.-Б. 36, 80, 139

Раумер Ф.-Л.-Г. фон 539

Реєнт О. П. 84, 734

Реї Ж.-Ж. Рако де, барон 439, 440

Режмортер Ж.-Л. ван 684, 690, 720

Рейхман Я. 690

Ренан Е. 587

Ренне К. І. 290

Ренувен П. 673

Реншильд К.-Г. 182, 202, 667

Рехберг К.-М.-Й.-Б. фон 449

Рєпін І. Ю. 634, 637, 672, 721

Рєпіна Л. П. 22, 728

Рєпнін-Волконський М. Г. 603

Рибинський Я.-Ж., учасник Північної війни 199

Ріг І. 483

Рігельман О. 124, 691

Ріго Б. 53, 54

Різніченко В. 228, 724, 734

Ріко П. 256

Рішельє А.-Е. дю Плессі де, герцог 403, 405, 413, 502-506, 521, 736

Рішельє А.-Ж. дю Плессі де, кардинал 72

Ржеуцкий В. С. 20, 21, 335, 414, 726, 734, 736

Робер С. 586-591, 598, 719

Робесп’єр М. 316

Роган Л.-Р.-Е., принц де 317, 318

Рогоза М. 349

Розанда Лупул 84, 239

Розумовський А. К. 422

Розумовський Г. К. 416

Розумовський К. Г. 7, 220, 253, 271, 283, 284, 326, 335, 337-341, 351, 352, 355-357, 367, 371, 376, 385, 387, 396, 397, 411, 414, 447, 448, 452, 495, 521, 584, 601, 718

Розумовський П. К. 326

Розумовський О. Г. 283, 324, 396, 397, 411, 412, 495

Розумовський О. К. 415

Роксолана 34-36, 46, 73, 80, 139, 251, 260, 511, 616

Роксана 36, 80, 139

Роман Мстиславич 32, 54, 57, 91, 233, 293, 445

Романіус А. І. 312

Ромодановський Г. 144, 164, 193, 194, 662

Ронже Л.-О.-Ф. Див. Ерве

Ростовцев М. І. 650, 735

Рош Д. 644, 724

Рош де Партене Ж.-Б.-Б. де 11, 207-209, 212, 232, 717

Рошжаклен К.-Л.-А.-Ф.-М. де ла 610

Рубан В. Г. 373, 374, 387-390, 392-395, 727, 735

Рубрук (Рубруквис) В. 30, 33, 397

Рудницький М. І. 666, 667

Рудницький С. Л. 649

Рудченко І. Я. 618

Ружинський Б. 61, 270, 347, 461, 617, 691, 714

Ружинський Є. 346

Ружинський Р. 462

Румянцев П. О. 289, 291, 386, 394, 396, 626

Рус 550

Русина О. В. 712

Русов О. О. 618

Руссе де Міссі Ж. Див. Нестезюрануа Іван

Руссо де ла Валетт М. 133, 146-150, 375, 484, 716

Руссо Ж.-Ж. 24, 261, 266, 287, 293, 337

Рюзе А. 703, 720

Рюльєр К.-К. де 12, 14, 284, 292-302, 411, 437, 441, 442, 447, 451, 456, 461, 501, 502, 520, 683, 713

Рюрик 40, 48, 67, 179, 187

Рябчук М. Ю. 708, 735

Саван Ж. 661-664, 720

Сава-Цалинський Ю. 301, 502, 532

Савич М. І. 555, 556, 594, 731, 732

Савченко Ф. Я. 16, 18, 454, 455, 605, 606, 609, 648, 684, 735

Сагайдачний П. 462, 463, 465, 508, 540, 574, 575, 655, 702, 715

Саллюстій 158

Салтиков М. І. 414

Сальванді Н.-А. де 15, 25, 158, 512-518

Сальм-Дік К.-М. де 538

Самойлов О. М., граф 421, 503

Самойлович Г. 169

Самойлович І. 136, 165, 168, 169, 195, 211, 225, 323, 329, 357, 484, 486-488, 498, 582, 621, 631, 675

Самусь С. 487

Самюель-Руссо М. 641

Сангушко Ф., князь 696

Сансі де, королівський цензор 327

Сапега, посол до Москви 194

Сапега П. Я. 207

Сапега Я.-К. 206

Сапожников І. В. 21, 304, 735

Сарі-Сулейман 145

Сасі К.-Л.-М. де 267, 268

Сафонович Ф. 658

Свірговський І. 61, 66, 346, 617, 692, 714

Святогор 628

Святополк ІІ Ізяславич 57

Святополк-Мирський П. Д., князь 634

Святополк Окаяний 49, 57, 62, 91

Святослав Ігоревич 49, 51, 306, 343, 344, 662

Себаг П. 140

Северинський, посол до Москви 194

Сег’є П. 110, 112

Сегюр Л.-Ф. де, граф 411, 413, 420, 421, 735

Сегюр Ф.-П. де, граф 518, 519

Сезі Ф. де Арле, граф де 69, 74

Селецька М. Д. 535

Селім-Гірей І 509

Семеон Олелькович 343, 352, 389

Сембратович Р. 643

Сенкевич Г. 120, 432, 639, 641, 642

Сенмор А.-М.-Г. Блєн де 334

Сен-Прі К. Ф. Гінар де, граф 401

Сен-Прі Ф.-Е. Гінар де, граф 401

Сен-Реаль С.-В. де 612

Сент-Аман М.-А.-Ж. де 80, 81, 720

Сеньобос Ш. 634

Сенявський А.-М. 180, 181

Сенявський М. 696

Сенявський М., син попереднього 696

Сенявський Я. 696

Септимій Север 642

Серенвіль Ж.-Е. де 12, 14, 420-423, 456

Сестренцевич-Богуш С. 439, 449, 450, 456, 503, 735

Сигізмунд І 50, 187, 336, 344-346, 540, 695

Сигізмунд ІІ Август 56, 62, 90, 190, 696

Сигізмунд ІІІ 73, 152, 349

Сильвестр П.-А. 430, 431

Симонова И. А. 556, 735

Симоновський П. 124, 691

Синеус 48

Сігов К. Б. 712

Сірко І. 42, 138, 139, 144, 145, 192, 194, 195, 320, 385, 483, 484, 512, 516, 517, 606, 617, 675, 716, 732

Січинський В. Ю. 17, 84, 86, 123, 174, 242, 314, 417, 732

Скалігер Ж. 75

Скалозуб С. 431, 463

Скальковський А. О. 303, 691, 735

Скарга П. 554, 572

Скидан 146, 149

Сковорода Г. С. 519, 649, 658, 708, 709, 735

Скоропадський І. 199, 250, 280, 329, 332, 354, 378, 384, 389, 390, 490, 493, 494, 622

Скоропадський П. П. 660

Скуратівський В. Л. 712

Слабченко Є. А. Див. Деслав Е.

Словацький Ю. 537, 551, 552, 596

Смолій В. А. 84, 726

Смолька С. 650

Смотрицький Г. 649, 658

Смотрицький М. 573, 625, 649, 658

Смірнов В. Д. 303, 735

Снегірьов І. M. 519, 735

Собакін М. Г. 340

Собеська М.-Ш. 256

Собеський М. 353

Собеський Я. 15, 112, 113, 131, 136-139, 144, 149, 150, 154, 155, 157, 163-165, 167, 192-194, 216, 236, 255-261, 265, 277, 294, 320, 353, 482, 485, 509, 512, 513, 516-518, 534, 538, 567, 597

Соболевський С. О. 608, 610

Сокольницький М. 451

Соколюк С. 599, 735

Соліньяк П.-Ж. де ла Пімпі де 273, 274, 519

Соловйов С. М. 595, 629, 630

Сомко Я. 481

Сомов В. А. 20, 283, 325, 335, 736

Сосса Р. 401, 732

Софія, царівна 166, 196

Сохань П. С. 17, 401, 499, 555, 556, 710, 711, 724, 729, 731

Срезневський І. І. 568, 586

Сталін Й. В. 659, 689

Сталь А.-Л.-Ж. де 428

Станіслав, князь київський 270

Стебницький П. Я. 648

Стемпковський І. О. 505

Стендаль 425

Степанківський В. Я. 645

Стесик І. 642, 721

Стефан Баторій 94, 132, 151, 190, 224, 234, 274, 294, 347, 348, 388, 462, 570

Стефан ІІІ Великий 318

Стефан ІХ Томша 71

Стороженко А. В. 568

Стороженко І. С. 707

Стрейс (Стрюйс) Я. 41, 42, 44, 94, 102, 166, 734, 736

Стрийковський М. 442, 456, 461

Струве Й.-Х. фон 404, 422

Ступка Б. С. 642

Суассон де, граф 86

Суворов О. С. 265, 301, 400, 413, 417, 418, 421, 422, 440, 502, 503, 601

Сулейман І Пишний 34-36, 45, 51, 73, 139, 695-697

Сулима І. 82, 106

Суразький В. 658

Суховій П. 483