Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Т – Я

Луняк Євген

Табуї Ж. 647

Таірова-Яковлєва Т. Г. 464, 736

Талейран-Перігор Ш.-М. 410, 453

Таллеман де Рео Ж. 116

Тамерлан 470, 543

Танд Г. де 10, 150-157, 659, 716

Танський Ю. 547, 603

Тараканова Є. 397, 412

Таран Л. В. 22, 736

Тарло, граф 680

Тарновський В. В. 634

Таро Жан 652

Таро Жером 652, 653

Татаренко Л. 708

Тауберт І. А. 245

Тацит 113, 158, 238, 407

Твардовський С. 531

Теве А. 8, 19, 27, 39, 45-51, 110, 714, 729

Тевено М. 122, 123, 127, 166

Тейлс В. 204, 205

Текелій П. А. 496

Теплов Г. М. 361, 380, 584

Терещенко М. 638

Терлецький К. 349

Терлон Г. де 83, 84, 121, 715

Тесбі де Белькур Ф.-О. 359

Тетеря П. 121, 148, 149, 163, 481, 621, 622

Тиберій Плавцій Сільван Еліан, управитель Мезії 306

Тимовський Т.-К. 529

Тимошевич Д. Див. Гуня Д.

Тимошенко Ю. В. 701

Тит Лівій 612

Тишкевич М. С., граф 645, 648, 649, 720

Тишкевич Я. 268

Тілле Ж. де 33, 68

Тіссеран Р. 23, 383, 455, 653-659, 663, 720

Тіссо В. 626-629, 719

Товянський А. 551

Толстой П. А., дипломат 212

Толстой П. П., ніжинський полковник 494

Томпсон Дж. Лі 641

Толочко П. П. 709, 710

Тотт Ф. де. 12, 17, 25, 175, 296, 300-303, 312, 360, 362, 439, 520, 718, 736

Траверсе І. І. де, маркіз 503, 736

Траверсе О. О. 503, 736

Траші-Шевальє П. 125

Троцький Л. Д. 645

Труая А. 25

Трубецькой О. В., князь 533-535, 595

Трувор 48

Трясило Т. 575

Ту Ж.-О. де 35, 40, 61, 63-66, 72, 73, 110, 146, 233, 442, 715

Ту К. де 63

Тугай-бей 128, 277

Туган-Барановський М. І. 645

Тук В. 332, 360, 437, 456, 461

Тукальський Й. 139, 516, 581

Тунманн Й.-Е. 310, 362, 365, 439, 736

Туптало Д. 658

Турвіль де Костантен А.-І. де, граф 222

Турвіль де Костантен Ж.-Б.-С. де, граф 222

Турвіль де Костантен Ж.-М. де, графиня 222

Тургенєв І. С. 433-435, 605, 608, 610

Тур д’Овернь Г.-Ш.-Г. де ла, принц Туренський, герцог Бульйонський 255

Турхан-хатіс (Турхан-Хадіджа) 80, 136, 260

Туш Д. де ла 101

Тюе-Малімуська А.-А.-К. Див. Марсель Е.

Уваров П. Ю. 67, 731

Удод О. А. 22, 736

Ужевич-Слов’янин І. 31

Узбек 458

Ульріка-Елеонора Шведська, сестра Карла ХІІ 184

Ульріка-Елеонора Данська, мати Карла ХІІ 213

Ульянов М. І. 393, 736

Ульяновський В. І. 492, 736

Уманець Ф. М. 674, 675

Унбегаун Б.-О. 671

Урбан V 59

Урусов Л. П., князь 636

Урусов М. П., князь 634-636

Урусова (Алексєєва) В. Г., княгиня 635

Устрялов М. Г. 64, 736

Фабрицій Ф.-Е. фон 221, 227

Файо А.-Ш.-Ф. 548

Фаларід 465

Фалєєв М. Л. 365

Фальбовська, графиня 583, 631

Фальбовський, граф 675

Фальконе Е.-М. 287

Февр Л. 591

Федір Олексійович 194

Федорук О. 17, 84, 666, 710, 728

Федорчук Я. 16, 643, 730

Федосеев Н. Ф. 505, 736

Феллер Ф.-К. 155

Феліцин (Фелицын) Е. Д. 303, 304, 734, 736

Фердинанд-Марія 135

Фер’єр-Совбьоф Л.-Ф. де, граф 400

Феріоль Ш. де, маркіз д’Арженталь 174

Фернандес Д. 428

Ферран А.-Ф.-К.-Ш. де, граф 501, 502

Ферро М. 25, 436, 684, 688, 689, 712, 720, 736

Филимонович М. (Мефодій) 581, 664

Фів, учень святого Климента 38

Філалет Х. 658

Філарет (Денисенко), патріарх 709, 710

Філенко Т. 710

Філіпп І 32, 713

Філон П.-М.-О. 612

Фінберг Л. К. 712

Фірлей А. 268, 473

Флавицький К. Д. 412

Флессель Ж. де 407

Фліз Д. П. де ля 524, 525, 728, 733, 736

Флобер Г. 609

Фонтене М. 690, 720

Формей Й.-Г.-С. 214

Форстер Й.-Р. 366

Форстер К. 538-542, 548, 719

Франк Я. 536

Франко І. Я. 431, 568, 645, 737

Франко О. О. 499, 555, 556, 729

Франс А. 425

Франциск ІІ 52

Фредерік ІІІ Данський 213

Фрейд З. 591

Фрідріх ІІ 243, 253, 254

Фрідріх-Вільгельм 107

Фрідріх-Карл Вюртемберзький 213

Фук’є А. 499

Ханенко Б. І. 633

Ханенко Микола 658

Ханенко Михайло 193, 258, 483, 484, 516

Хеннінгсен Ч.-Ф. 590

Херасков М. М. 339

Хмельницька 120, 576, 577

Хмельницький Б. 6, 11, 15-17, 19, 38, 39, 41, 80, 82-87, 97-107, 110-113, 116, 117, 119-122, 126, 128-132, 142-149, 153, 154, 156, 157, 161-163, 191, 224, 225, 234, 236, 237, 240, 242, 243, 254, 256, 257, 263, 267-271, 275-278, 282, 318-320, 322, 329, 330, 332, 353, 357, 358, 371, 374, 376, 377, 388, 392, 407, 408, 429, 444, 452, 457, 462, 463, 468-481, 483, 484, 487, 498, 505, 507, 508, 513-516, 518, 524, 531, 534, 537, 540, 544, 549, 554, 558, 563, 564, 572, 575-583, 599, 604, 606-614, 617, 620, 621, 627, 630-632, 640, 643, 646, 648, 652, 655, 660-664, 666, 673, 675, 676, 678, 679, 681, 683, 686, 688, 689, 694, 698, 700, 702, 705, 707, 713, 715, 716, 719, 721, 723, 724, 726, 730

Хмельницький В. 346, 375, 376, 461

Хмельницький М. 579

Хмельницький Т. 84, 130, 239, 318-320, 377, 475, 477

Хмельницький Ю. 143-145, 149, 158, 162, 163, 195, 319, 320, 388, 480, 481, 484, 507, 509, 515-517, 606, 621, 716

Хованський І., князь 192, 193

Ходецький М. 60

Ходзько Л. 530, 542-545, 548, 549, 719

Ходзько М. 562

Ходзько О. 562-564, 586, 587, 616, 619, 623

Ходзько С. 562

Хорват О. І. 419

Хорошкевич А. Л. 97, 723

Храновський С. 259

Христина Шведська 107, 117, 118

Цвенґрош Ґ. 565, 727

Цегельський Л. 643

Целарій А. 456, 475

Церхіо Ф. 642

Цьолик Н. 431, 737

Чайковський М. 431, 432, 537, 546, 551, 552, 557, 603, 737

Чайковський П. С. 427

Чалий С. 301

Чаплинський Д. 87, 128, 147, 154, 156, 161, 162, 224, 236, 239, 275, 276, 353, 469, 472, 514, 576, 580, 606, 608

Чарнецький С. 149, 481, 482, 498

Чарторийський О. 596, 619

Чепіга З. (Х.) 511, 663

Череватюк В. Б. 20, 737

Чернишевський М. Г. 691

Черняк Е. Б. 405, 737

Четвертинський С., князь 472

Чех 550

Чечель Д. 333, 354, 489

Чижов Ф. В. 555, 556, 604, 735

Чинський Я.-К. 536, 537, 548, 719

Чінгісхан 471, 513, 543

Чубинський П. П. 563, 618, 627

Чудинов А. В. 20, 21, 335, 414, 726, 734, 736

Чухліб Т. В. 84, 86, 107, 131, 134, 202, 353, 663, 664, 726, 737

Шабріла А. 427

Шагін-Гірей 399, 401

Шайноха К. 564

Шаню П. 110, 117-120

Шасбьоф де ла Жироде К.-Ф. Див. Вольней

Шасполь Ф. де 134, 137-141, 144, 155, 716

Шассеріо Т. 426

Шатлен А.-А. 186

Шафарик П.-Й. 563

Шашкевич М. 587

Шах Я. 348, 463

Шаховськой О. І., князь 495

Шван Х.-Ф. 232, 244, 283

Шварно Данилович 58

Швенді Л. фон 65

Швидько Г. К. 710, 711

Шевальє Ж. 125

Шевальє П. 9, 12, 14, 17, 83, 87, 94, 106, 110, 122-133, 150, 162, 165, 190, 274, 383, 387, 389, 391, 392, 395, 456, 459-461, 468, 470, 472, 475, 476, 503, 506, 655, 659, 715, 716, 737

Шеве Ш.-Ф. 548, 549

Шевченко Ж. 18

Шевченко Т. Г. 4, 19, 23, 266, 535, 552, 556, 562, 603, 620, 626, 627, 634, 654, 658, 673, 691, 700, 701, 728, 732, 733

Шевчук В. О. 228, 375, 724, 729, 735

Шелухін С. П. 60, 649, 720, 737

Шерер Ж.-Б. 7, 13, 14, 17, 18, 23, 25, 245, 353, 362, 365-390, 393-399, 409, 411, 418, 420, 437, 456-458, 460, 461, 403, 464-466, 468, 471, 476-479, 481, 482, 486, 491, 494, 497, 503, 506-508, 519, 659, 661, 662, 664, 718, 733, 734, 737

Шерер М. 640, 671, 701

Шерер О. І. 367

Шереметєв В. Б. 150, 388

Шереметєв Б. П. 182, 679

Шкварець В. 665, 737

Шлєнкова Л. 699

Шмід Ф.-А. 279

Шоффп’є Ж.-Ж. 272

Штелін Я. Я. 244, 245, 323

Штефан Петричейку 320, 321

Шторх А. К. 442, 448, 449, 456, 458, 461, 497, 519

Штраленберг Ф.-Й. фон 219-221, 456, 486, 519, 717

Шуазель Е.-Ф. де 242

Шуазель-Гуфф’є А.-Л.-О. де 421

Шуазель-Гуфф’є М.-Г.-Ф.-О. де 421

Шувалов І. І. 243, 245-247, 415, 729

Шувалов П. І. 370

Шуйський В. 191, 274

Шуленбург Й.-М. фон дер 228

Шулер Т. 435

Шульгин О. Я. 648, 653, 672, 675, 703, 706, 708, 720

Шульгин Р. О. 652

Шульгін В. В. 650

Шумахер І. Д. 207

Шут А. 616

Щербатов М. М. 14, 324, 328, 329, 339, 340, 503, 723, 737

Югу де Басвіль Н.-Ж. 324

Юзефович М. В. 561

Юлій, папа римський 37

Юлія, наречена Мартена-парижанина 70, 71

Юрій ІІ Болеслав 273, 276

Юрій ІІ Ракоці 84, 377

Юрченко П. 94, 734

Ющенко В. А. 701

Яблоновський С.-Я. 166, 281

Яблоновський Ю.-О. 250

Яворницький Д. І. 20, 568, 633, 662, 663, 682, 691, 728

Яворський С. 658

Ягайло (Ягелло) 50, 92, 344

Ядвіга 50

Якемчук Р. 708

Якимович Б. 174, 565, 727, 728

Яковлєв П. 354, 375

Якуб-ага 300

Якуб’як М. В. 626, 737

Ян ІІ Казимир 28, 82, 85, 86, 103, 112, 113, 116, 119, 130, 133, 146, 148-150, 155, 165, 168, 191, 210, 216, 236, 256, 259, 263, 276, 278, 388, 472, 473, 475-477, 487, 514, 516, 529, 542, 554, 581, 596, 611, 621, 666

Ян ІІІ Собеський. Див. Собеський Я.

Янів В. 708, 709

Янковський Ю. З. 16, 608, 737

Ярослав Мудрий 5, 30, 32, 33, 37, 46, 49, 52, 55, 57, 58, 91, 92, 233, 242, 445, 446, 539, 565

Ярославна 563

Яфет 48, 341, 342

Яцько з Брацлава 695