Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Додаток 7. Безусько Л. Г., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. Палінологічні характеристики ранньосередньовічних відкладів з території стародавнього Подолу в м. Києві (Україна)

Парнікоза І.Ю.

Стаття Безусько Л. Г., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. є наразі єдиним матеріалом щодо полінофлори Київського Подолу в період раннього середньовіччя. Виконане авторами дослідження в деякій мірі дозволяє уявити собі вигляд рослинності цього заплавного району міста, а також зорієнтуватися які культурні рослини вирощували на дніпровській заплаві кияни.

І. Парнікоза

Авторське резюме

У статті наведено нові палінологічні характеристики відкладів раннього середньовіччя з території м. Києва (Поділ). Встановлено склад викопної палінофлори, який нараховує 99 таксонів різного рангу (2 порядки, 33 родини, 31 рід та 33 види). Наведено результати порівняльного аналізу палінологічних та палеоетноботанічних матеріалів для ранньосередньовічних відкладів стародавнього Києва (X–XII ст. н. е.). Отримані палінологічні дані доповнюють існуючий видовий список бур’янових рослин з території ранньосередньовічного Києва трьома новими видами з родини Chenopodiaceae (Atriplex patula, Chenopodium polyspermum, C. vulvaria). Нові палеопалінологічні матеріали підтвердили наш висновок про те, що у складі дендрофлори ранньосередньовічного Києва був горіх волоський (Juglans regia) та помітну роль відігравала липа серцелиста (Tilia cordata).