Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Додаток 8. Палеоботанічні матеріали з розкопок по вул. Спаська, 35 у м. Києві

Козловська Н.А., Пашкевич Г.О., Хамайко Н.В.

Стаття Козловська Н.А., Пашкевич Г.О., Хамайко Н.В. є ґрунтовним дослідженням щодо палеофлори Київського Подолу в період раннього середньовіччя. Виконане авторами дослідження в деякій мірі дозволяє уявити собі вигляд рослинності цього заплавного району міста, а також зорієнтуватися які культурні рослини вирощували на дніпровській заплаві кияни.

І. Парнікоза

Авторське резюме

Стаття є публікацією результатів палеобота- нічних досліджень матеріалів, отриманих із архе- ологічних розкопок по вул. С паській, 35 у м. Києві. Розкопками досліджено горизонти рубежу Х–ХІ – сер. ХІ ст., що належать до рядових садиб давньокиївсько- го Подолу. Н езважаючи на відносну бідність шарів на знахідки з кольорових та чорних металів, скла, каме- ню, вони виявилися сильно насиченими органічними матеріалами (дерево, шкіра) завдяки гарним консер- вуючим властивостям торф’янистого горизонту сер. ХІ ст. С еред палеоботанічних матеріалів осно- вна частина належить залишкам проса. К рім того, наявні зернівки злаків, насіння овочів, фруктів, горі- хи, насіння і зернівки великої кількості бур’янів, що добре ілюструє не тільки побут і раціон давньорусь- кого міського населення, але й дає матеріал для ре- конструкції навколишнього середовища. Також було виявлено велику кількість пасм моху, який, очевидно, використовувався при будівництві.