Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Неопубліковані джерела: архіви та невидані рукописи

1. Державний Архів Житомирської області. – Див.: Житомирский обласной государственный архив. Путеводитель.

2. Державний архів Рівненської області. – Ф.359, 442.

3. Канивец В.И. Отчёт об археологических разведках в Западной Украине в 1950 г. // Научный архив Института Археологии Академии Наук Украины. – Ф.20.

4. Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України. Відділ рукописів. – Ф.95."Радзимінського". – 62/II – 3; 159/III/- 5.Ч.1; 181/VI.

5. Меликаев В.И., Сержан В.В. Каталог современных гербов городов, посёлков и сел. СССР. Ч.1-5.(Рукопись). – Минск, 1989.

6. Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського. Інститут рукописів. – Ф.І. – Спр.3909; Ф.ХІІ. – Спр.3041.

7. Наукова бібліотека Одеського Національного Університету ім.І.І.Мечникова. Музей. – № 79/303 "Konnotacya Donacyi przez J.O.Xcia Sanguszka Marszałka Nadwornego W.X.Litt.: w Grodżie Sendomirskiem Sabbatho post Festum S.Lucia Virg.: M. Proxima A.D. 1753 poczynionych".

8. Російський Державний Архів Давніх Актів. – Ф.102, 1897 р. – Спр.23.

9. Російський Державний Архів у Санки-Петербурзі. – Ф.18,1823 р. – Оп.2. – Спр.393; Ф.1350. – Оп.312. – Спр.71 "Экономические примечания".

10. Російський Державний Військово-Історичний Архів. – Ф.2067. – Оп.1. – Спр.33.

11. Савицкий М. Археологічні досліди на Ганопільщині // Науковий архів інститута археології Академії наук України. ВУАК. – № 327/20.

12. Центральний Державний Історичний Архів України у м. Київ. – Ф. 442. – Оп. 697, 1898 р. – Спр. 70, 109 ; КМФ-15. – Оп. 3. – Спр. 2-86, 95, 104-107, 134, 156, 234, 247.

13. Archiwum Gospodarczy. Museum Czartoryskich. – №4330 – 4459

14. Państwowy Archiwum m.Krakowa. Archiwum Sanguszków. – № 342/II, 3322/I, 3322/7, 592/3, 46/6.