Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Додаток

Пивовар А. В., Ковтун М. В.

Відомості про приходські метричі книги та копії консисторських примірників за 1807-1812 роки

Назва та статус поселення Назва церкви (приходу) Рік та номер справи
1807 1808 1809 1810 1811 1812

приходські метричні книги

казенного села Добрянки Рождество-богородицкой Ол 25 25 25 25 45н 25 45н 25 45н Е
казенного селения Голты (с 1809 – предместья города Ольвиополя) Николаевской Ол 118 118 118 118 118 118 К
селения Николаевки Днестровской Николаевской Тр 46 46 46 46 46 46 К
города Одесс Соборной Николаевской Тр 121 121 К
города Одесс Соборной Преображенской 121
города Овидиополя Николаевской Тр 138н 138н 138н К
села Перейма Успенской Пд 18 18 18 18 18 18 Пд

копії консисторських примірників метричних книг

казенного селения Косовки Николаевской Ел 54 54 54 54 54 54 Е
города Одесс Соборной Николаевской (Преображенской [4]) Тр 129 К
города Одесс греческой Троицкой Тр 78а 78а 244 К
города Одес урочища Дальника (Одесского предместья) Свято-георгиевской Тр 78а 244 К
предместья города Одесс урочища Куяльника Вознесенского молитвенного дома Тр 244 254 К
города Овидиополя Соборной Свято-николаевской Тр 78а 244 К
казенного селения Николаевки Свято Николаевской Тр 78а К
казенного селения Троецкого (Троицкого) Святотроицкой Тр 78а К
слободы Измайловки Софиевской Тр 78а К
селения Катаржи (Катаржинского) Богородичной Тр 224 224 К
селения Осиповки Иосифовской Тр 146 К
казенного селения Яски Георгиевской Тр 40 40 78а 40 40 40 234 254 К
казенного села Биляевки Святоуспенской Тр 273 273 273 273 244 273 273 К
города Очакова Соборной Николаевской Хр 57 57 57 57 57 К
помещичьего села Коренихи (комерции советника и кавалера Ивана Петровича Рено) Свято-николаевской Хр 134 136 136 234 234 К
помещичьего селения Ильинска Александра Пресвитера Сидского Хр 136 136 234 234 К
помещичьего селения Аджиголя (села Аджиголь) Успенской (строящейся) Хр 136 136 234 234 К
помещичьего села Тузлова Иосифской Хр 136 136 234 234 К
помещичьего села Раснополя Петропавловской Хр 136 234 234 К
помещичьего села Нечаянного (Нечаяного) вновь намереваемой строиться Преображенской Хр 234 234 К
помещичьего села Петровского Петропавловской Хр 136 136 234 234 К
помещичьего села Ковалевки Михайловской Хр 136 234 234 К
помещичьего села Ташина Андриано Наталиевской Хр 136 234 234 К
помещичьего села Троецкого Троецкой Хр 136 К

сповідальні розписи прихожан

города Николаева Рождество-богородицкой купеческой Хр 7511 Е

книги шлюбних обшуків

слободы Кошарки Марковской Тр 7202а 7202а 7202а 7202а 7202а 7202а К

4. Порівняно з метричною книгою Одеського Преображенського Собору за 1808 рік (ДАОО, ф. 37, оп. 4, спр. 16) ця книга має відмінності від останньої лише у її назві, що дозволяє вважати її скоріше не копією, а попереднім варіантом консисторського примірника. Причому вже саме Преображенської, а не Миколаївської церкви, метричні записи якої, судячи з залишків її приходської книги (там же, оп. 3, спр. 121), обриваються фактично на самому початку 1808 року, коли ця церква припинила своє існування з перепідпорядкуванням її приходу до відання новоосвяченого Собору. Саме цим очевидно зумовлена також згадка у складі однієї метрики обох церков (Миколаївської – у назві і Преображенської – у підсумковому екстракті метричних відомостей).