Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Про автора

Пивовар А.В.

Фото А.В.Пивовара

Пивовар Анатолій Васильович – народився у 1958 році на Кіровоградщині, в селі Дереївка, що над Дніпром при впадінні Омельника. Саме в цей час тут велися розкопки знаменитого Дереївського могильника, що, як і частина рідного кутка села – Колодівки – вже понад 40 років покоються під водами штучного Дніпродзержинського моря. Після переїзду батьків (батько – Пивовар Василь Іванович, мати – Коваленко Олена Семенівна) другою батьківщиною стало село Червона Кам’янка, колишній районний центр Кіровоградської області, де пройшли роки дитинства, навчання у місцевій школі. Звідси починався шлях у самостійне життя.

Після служби в армії закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, аспірантуру Інституту економіки АН УРСР, з 1987 року – кандидат економічних наук. Працював на наукових та керівних посадах в установах Академії наук України та її Президії, Міністерства праці України, у Вищій атестаційній комісії України, на Київському колективному заводі "Росинка". З 1996 року – в Апараті Верховної Ради України.

Загальний обсяг наукових праць складає близько 40 друкованих аркушів (в основному роботи в галузі економіки та інформатики). Без урахування окремих краєзнавчих заміток у місцевій пресі, це видання є першою науковою роботою автора з історичної проблематики.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 332.