Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Кляштор в місті Заліщики (Тернопільска область)

Микола Жарких

Він розташований в центрі міста, складається з костелу і двох корпусів келій, що симетрично примикають до нього. Костел має план у вигляді прямокутника з півциркульною апсидою, ширина якої лише незначно менша за ширину нави. До чільного фасаду костелу примикає висока башта, яка помітно вужча за наву; але ті частини фасаду, які виступають за контури башти, закриті корпусами келій. Костел вимурований з досить великих блоків каменю. Він перекритий бляшаним дахом : двосхилим над навою і конічним над апсидою. Костел має маленьке кругле вікно в апсиді та вікно з півциркульним завершенням у неглибокій амбразурі на південній стіні.

Башта-дзвіниця має п’ять ярусів; характерною її особливістю є неспівпадіння рівнів ярусів з рівнями ґзимсів інших частин ансамблю. Стіни оброблено наріжними пілястрами; п’ятий ярус увінчано багатообломним ґзимсом. В першому ярусі зроблено великі двері з півциркульним завершенням; вони розташовані у неглибокій ніші-амбразурі. В другому, третьому і четвертому ярусах головного фасаду розміщено вікна в неглибоких амбразурах; вони мають півциркульні завершення; починаючи з третього ярусу, подібні ж вікна зроблено й на бічних стінах дзвіниці. У п’ятому ярусі розміщено чотири маленьких круглих вікна – по осі кожної стіни. Башта перекрита грушоподібним куполом з ліхтарем.

Корпуси келій мають прямокутний план, двоповерхові. Стіни розчленовано розкрепованими пілястрами на чотири прясла нерівної ширини. Поверхи розділено горизонтальною тягою; другий поверх завершується багатообломним ґзимсом. Корпуси перекрито двосхилими черепичними дахами; на бічних стінах вони утворюють трикутні фронтони. Північний корпус має по шість вікон у першому і другому поверхах; південний корпус має 4 вікна і двері в першому поверсі й 5 вікон – в другому. По одному вікну на кожному поверсі виходять на торцеві фасади. Вікна нижнього поверху мають слабо виражене лукоподібне завершення, розташовані в неглибоких амбразурах; вікна другого поверху – прямокутні, амбразур не мають.

Пам’ятка датується 1763 р. [42]; ця дата цілком відповідає архітектурним особливостям стилю бароко, які добре видно на дзвіниці. Можна припустити, що другі поверхи корпусів келій збудовано в камені дещо пізніше від основної споруди.

Малюнок 11:29. Кляштор в м.Заліщики.…

Малюнок 11:29. Кляштор в м.Заліщики. Загальний вигляд

Малюнок 11:30. Кляштор в м.Заліщики.…

Малюнок 11:30. Кляштор в м.Заліщики. Апсида костелу

Примітки

42. Радянська енциклопедія історії України, т. 2, с. 181.