Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Костел в місті Жидачів (Львівська область)

Микола Жарких

Костел в м.Жидачів. Вигляд з…

Малюнок 11:18. Костел в м.Жидачів. Вигляд з північного сходу

Він датується 1577 р. [37], стоїть на площі в центрі старого міста. Це велика мурована споруда, що складається з прямокутної нави, що має три травеї, та п’ятигранного вівтаря. Кожен ріг споруди укріплено діагональними контрфорсами; такі ж контрфорси відмічають травеї нави та вівтаря. Ці контрфорси мають уступ на рівні горизонтальної тяги, яка оперізує всю споруду. Вони не доходять до верху стін. Костел перекрито черепичним дахом. Над навою він двосхилий, над вівтарем – двосхилий і пірамідальний. До вівтаря з обох боків прибудовано прямокутні додаткові приміщення, перекриті трисхилими черепичними дахами. Роги північної прибудови укріплено діагональними контрфорсами. Костел має один ярус вікон. Нава має три вікна у південній стіні, одне – в західній і два – у північній. Вівтар має два вікна у південній стіні і два – у гранях, обернених на південний схід та схід. Всі ці вікна мають стрілчасту форму і розташовані в глибоких амбразурах. Зовнішній край амбразур має слабо виражений стрілчастий профіль у вівтарі та півциркульний профіль – у наві. Південна прибудова має просте прямокутне вікно в південній стіні та двері у східній; північна прибудова має витягнуте вікно з трилопатевим завершенням прорізу у східній стіні; воно розташоване в амбразурі з яйцеподібним завершенням. У північній стіні цієї прибудови є круге вікно без амбразури. Костел має двоє дверей. Основні двері зроблено в західній стіні; вони мають півциркульне завершення і прикрашені пишним порталом. Додаткові двері також з півциркульним завершенням зроблено у північній стіні нави, ближче до вівтаря. Декор фасадів дуже скупий. Він складається з дуже простого ґзимсу по верху стін, круглої ніші на західному фронтоні, ланцюжка арочок по боках цього ж фронтону та західного порталу. Ґзимс північної прибудови має дещо інакший профіль, він складається з двох основних тяг.

Отже, ця споруда витримана в стилі пізньої готики. З різниці форм амбразур можна здогадуватись, що першим було споруджено вівтар, потім (але в дуже недовгому часі) – наву. Західний портал уже цілком виглядає пам’яткою Відродження (певно, початок 17 ст.). Північна прибудова явно пізніша за костел (це чітко видно з того, що на її стінах немає горизонтальної тяги); можливо, вона збудована в 1 половині 17 ст. Значно пізнішими виглядають південна прибудова та двері у північній стіні нави. В цілому це дуже визначна пам’ятка, яку можна співставляти, скажімо, з кафедральним костелом Кам’янця-Подільського та іншими пізньоготичними спорудами [38].

Малюнок 11:19. Костел в м.Жидачів.…

Малюнок 11:19. Костел в м.Жидачів. Вигляд з північного заходу

Малюнок 11:20. Костел в м.Жидачів.…

Малюнок 11:20. Костел в м.Жидачів. Головний портал

Примітки

37. Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог-справочник. – К. : Наукова думка, 1987 г., с. 326.

38. Юрченко С. Катедральна готика України. – Пам’ятки України, 1993 р., № 1-6, с. 38 – 43.