Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

2. Список членів Всеукраїнського Православного Церковного Собору

ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 3, спр. 16, арк. 2 – 24 зв., 56. Копія.


Примітки

Подається за виданням: Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ. – Київ-Львів, 1999 р., с. 401 – 436.