Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Відомості про справи Одеського відділення Селянського поземельного банку у фондах Кіровоградського архіву

Пивовар А.В., Пєший О.І., Шляховий К.В.

Фонд 323: Єлисаветградська повітова канцелярія Одеського відділення Державного земельного банку. Опис 1 (1901-1919)

Опись делам Елисаветградского уездного непременного члена Одесского отделения Крестьянского поземельного банка

Назва фонду в його останній редакції (порівняно з зазначеною безпосередньо в описі фонду, укладеному в довоєнний період) певним чином віддзеркалює заходи з централізації управління земельними банками у післяреволюційний період, коли на основі постанов Ради Міністрів Російського уряду від 24.01.1919 та наступної від 16.05.1919 Селянський поземельний банк, як і Державний дворянський земельний банк, були перейменовані, відповідно, у Державний земельний банк 1882 року і Державний земельний банк 1885 року, відання якими згодом перейшло до утвореного при Державному банку відділу державних земельних банків. Фактично ж основний масив документів фонду пов’язаний з діяльністю Одеського відділення Селянського поземельного банку та його повітового представництва у м. Єлисаветграді, утвореного задовго до реорганізації та припинення роботи цього банку (див., зокрема, док. 179, 185, 246, 293, 308 та ін.).