Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Фонди земельних банків Одеського архіву

Пивовар А.В., Пєший О.І., Шляховий К.В.

Фонд 249: Земський банк Херсонської губернії, Опис 1 (1864-1920)

Фонд 249: Земський банк Херсонської губернії. Опис 2 (1841-1916)

Відомості про плани земельних ділянок опису 1 фонду Земського банку Херсонської губернії

Відомості про земельні плани за описом 2 фонду Земського банку Херсонської губернії

Фонд 305: Бессарабсько-Таврійський земельний банк. Опис 1 (1868-1920)

Фонд 750: Одеське відділення Державного дворянського земельного банку