Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Андрій Ніковський, обіжник у справі взаємин УНР із російськими антибольшевицькими організаціями, Кам’янець-Подільський, 6 липня 1920

З боку генерала [Петра] Врангеля, Головнокомандуючого бувшої добровольчої армії, яка зветься нині, мабуть,«Народною», вживаються від деякого часу більш і менш інтенсивні, побільшій части посередні спроби подготовити грунт на те, щоби війти в порозуміння з українським військовим командуванням. При цьому, як нас запевняють з деяких кругів, вищеназване командування генерала [Петра] Врангеля начебто рішило формально визнати самостійність Української Народної Республіки і незалежність її від Росії, щоби тільки достигнути бажаної їми згоди з нами. Наш Уряд не рахував би такої згоди неможливою, очевидно під зазначеною вище умовою щодо відношення генерала [Петра] Врангеля до питання про самостійність України. Одначе наше військове командування не перестає ставитися із скептицизмом й недовір’ям до щирости і дійсних намірів майбутньої пропозиції. Через те прошу Вас всі такі пропозиції, з якими могли б звертатись до Вас чужі представники в цій чи другій формі, під тим чи другим видом, на всякий випадок, уважно вислухати, осторожно і основно розвідати їхній реальний і справжній підклад, одначе не давати ніяких ясно означених обіцянок і не відкрити, хоча б тільки особисто від себе, яких-небудь перспектив на таке чи инше вирішення питань Урядом УНР. Про все, що Ви почуєте, дізнаєтесь в названій справі, будьте ласкаві інформувати мене негайними реляціями, додаючи свої потрібні пояснення, про те, яке вражіння зробили на Вас відбуті Вами розмови в цій справі й Вашу ласкаву, мотивовану, критичну оцінку характеру отриманої Вами пропозиції в цій справі.

Прийміть вислови глибокої до Вас пошани.

Міністр закордонних справ Анд[рій] Ніковський

За Директора чужоземних зносин [Михайло] Шкільник

***

Друкується за примірником Міністерства закордонних справ УНР, машинопис / ЦДАВО України Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 318. – Арк. 292.


Опубліковано

Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – С. 221.