Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

59. Витяг з донесення Коша Запорозького 1755 року в Київську губернську канцелярiю про хутори жителів Слобідського козачого полку, поселені у межах запорозьких володінь

Пивовар А.В.

Выписка з рапорта нарочно посиланного, кто именно Слободского новопоселенного полку обыватели хуторами за рубежем Запорожским поселились, под сим известием написани:

Числом хуторы:

хуторов два бывшого козака Запорожского Солона да тестя Мартина 2
хутор Диниса Певняка 1
хутор Никиты Пугача 1
хутор Устима Стадниченка 1
хутор Якова Соляника 1
хутор Iска Баштана да Iска Бочки 1
Федора Куценка 1
хутор Феска Шовкуна 1
хутор Письменного 1
хутор Якима Стрижака 1
хутор Кирила Плюкалова 1
хутор Василя Заиченка 1
хутор з мелницею на два кола Тишка Себирина 1
хутор Федора Соляника 1
Итого хуторов 15

В подленном тако: войсковий писар Иван Чугуевец.

РДВIА у м.Москвi, ф. 52, оп.1, ч.1, спр.1, ч.1., арк.184. Копія.

Примітка: Копію цього документа з деякими правками нами залучено із збірника "Південна Україна ХVІІІ – ХІХ століття" (Вип. 1, Запоріжжя, 1996, с. 28), автори якого не уточнюють місце розташування хуторів. З огляду на склад їх власників, а це переважно вихідці із колишніх задніпрських поселень Кременчуцької сотні (Крюків, Усиківка), очевидно йдеться про долину Інгульця між слободами Верблюжкою і Овнянкою, які в основному заселяли жителі цієї сотні.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 240.