Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

36. Опис 1744 року купчих та інших документів з прав власності на задніпрські грунти Миргородського полку

Пивовар А.В.

24 Экстракт с крепостей и опись писем о тогобочних грунтах, владеемих обивательми сотен Городиской, Власовской, Кременчуцкой и Потоцкой, кому именно и что продано, по универсалам надано или духовними леговано, учиненний 1744 году октября 31 дня:

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 20316, арк. 24 – 45 зв. Чернетка.

Опубліковано: Пивовар А.В. Поселення задніпрських місць до утворення Нової Сербії в документах середини ХVІІІ століття. – К. : Академперіодика, 2003 р., c. 157 – 167.