Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

5. 3. «Історія козаків» Шарля-Луї Лезюра як компендіум французького козакознавства початку ХІХ ст.

Луняк Євген


Примітки

Подається за виданням: Євген Луняк Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2012 р., c. 451 – 499.