Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

4. 11. Минуле українського козацтва у творчості Жана-Бенуа Шерера і вплив на неї козацького історіописання ХVІІІ ст.

Луняк Євген


Примітки

Подається за виданням: Євген Луняк Козацька Україна 16 – 18 ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2012 р., c. 366 – 399.